Regisztráció és bejelentkezés

Ha nyár, akkor fesztiválok, ha fesztiválok, akkor élmény

Az élménymarketing lényege, hogy vevőink nem csak szimpla termékeket és szolgáltatásokat kívánnak vásárolni, hanem élményeket, maradandó emlékeket, feltöltődést és boldogságot. Manapság a legtöbb sikeres cég ezt a szemléletmódót követve próbálja vásárlóit márkaevangélistákká alakítani.

A fesztiválok óriási jelentősége 2018-ra megkérdőjelezhetetlen nem csak Magyarország, de az egész világ tekintetében. Ezen szolgáltatások kínálata évről évre bővül, egyre több és több fesztivál között válogathatnak a bulizni és kikapcsolódni vágyó emberek. A kínálattal párhuzamosan a kereslet is növekedő tendenciát mutat. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint a Sziget rekordot jelentő 565 ezres látogatószáma 2018-ban.

Dolgozatomban az újdonságnak számító élménymarketing felfogás mellett, szakirodalmi áttekintést mutatok be a szolgáltatásmarketing, az online marketing, piackutatás és a brand marketing területén is. A SWOT, PEST, PORTER elemzések mellet, a 4E modell és Pine és Gilmore alapelvei alapján kívánom vizsgálni a fentebb említett fesztivált.

Témaválasztásomat elsősorban azzal indokolnám, hogy magam is kedvelem ezen nyári elfoglaltságokat. Részt vettem már Strand fesztiválon, EFOTT-on és Sziget fesztiválon is. Nagyon érdekesnek találtam az ott látottakat és hatalmas potenciált látok a fesztiválturizmusban a jövőre nézve. Elég csak, többek között Magyarország igen kedvező éghajlatára vagy éppen az itthon tapasztalható Európához és a Nyugati országokhoz képest alacsony árszínvonalra gondolnunk.

Kvantitatív kutatási módszerként online kérdőívet készítettem. A 4E modell és Pine és Gilmore alapelveiben található egyes elemek alapján kategorizáltam kérdéseimet. Kérdőívemben olyan kérdésekre kerestem a választ, mint a fesztiválon található programok közül melyiket élvezik a legjobban a fogyasztók? Mennyire vannak megelégedve a fesztivál áraival és a belépőárakkal? Hol és milyen platformokon találkoztak az események hirdetéseivel, reklámjaikkal és azok mennyire győzték meg őket? Milyen márkahűséget építő tevékenységekkel, elemekkel találkoztak a szolgáltatás igénybevétele során? Mennyire kapcsolódott a Sziget az előre meghirdetett témáikhoz, jelmondataikhoz vagy éppen jelszavaikhoz? Vásároltak-e valamiféle emléktárgyat? Primer és szekunder kutatások alapján következtettem, elemeztem a Sziget fesztivál élményteremtő képességét. Dolgozatomban javaslatokat tettem azzal kapcsolatban, hogy a Sziget miként nyújthatna minél színesebb és boldogabb emlékeket fogyasztói számára.

szerző

  • Németh Ferenc Krisztián
    Gazdálkodási és menedzsment alapszak BA
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Iványi Tamás
    egyetemi tanársegéd, Menedzsment és Vállalkozásgazdaságtan Tanszék

helyezés

II. helyezett