Regisztráció és bejelentkezés

Egy innovatív termék fejlesztése és piaci bevezetése a MotoHotwear példáján keresztül

Dolgozatomban egy új, innovatív hazai termék kifejlesztéséhez és piaci bevezetéséhez kap-csolódó marketing feladatokkal foglalkozom. Az új termékek sikeréhez, a piaci kockázat csök-kentéséhez a fejlesztés, gyártás és marketing szaktudás integrációjára van szükség. Az ötlet megtalálása az első lépés, de a piaci bevezetéshez hosszú út vezet.

A vizsgált esetpélda egy fűthető motoros ruha, mellyel a vállalat egy jól behatárolható cél-csoportot kíván megszólítani. A munkámban az innovatív termék fejlesztési folyamatát elem-zem, az ötlet megszületésétől a piaci bevezetésig. Megvizsgálom az innováció újdonságfokát, műszaki és piaci mozgatórugóit, sikertényezőit és esetleges kockázati faktorait. Az elemzés marketingszempontú, a hangsúly a piaci elfogadás és a sikeres piacravitel feltételeinek elemzé-sén van: hasznossági előnyök, szegmentációs lehetőségek, célcsoportok, pozicionálás. Ezen stra-tégiai kérdések mentén kerülnek kibontásra az új termék bevezetésének marketing-mix elemei.

A dolgozat szekunder forrásokra és primer kutatásra épít. Az elméleti hátteret az innová-ció, az újtermék marketing ismeretanyaga képezi, emellett vállalati szekunder forrásokat is felhasználok az elemzéshez. Kvalitatív kutatásom során szakmai mélyinterjút készítek az új termék fejlesztés szakmai szempontjainak megismeréséhez. A termékre vonatkozó fogyasztói magatartás – ismertség, használat, elégedettség – megismeréséhez kvantitatív módszert alkal-mazok, online megkérdezés formájában.

szerző

  • Szabó Kitti
    Nemzetközi gazdálkodás alapszak BA
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Dr. Petruska Ildikó
    egyetemi docens, Menedzsment és Vállalkozásgazdaságtan Tanszék

helyezés

I. helyezett