Regisztráció és bejelentkezés

Az OTP Bank nemzetközi marketingtevékenységének elemzése - különös figyelemmel a innovációra

Az OTP Bankcsoport nemzetközi marketing tevékenységét a tanult modellek és a kutatásaim alapján kívánom bemutatni. Az OTP Bankcsoportnak több szomszédos országban van már működő leánybankja. Ebből eredően napjainkban már rendelkezik banki tevékenységgel kapcsolatos tapasztalatokkal, beleértve a kulturális, kommunikációs, történelmi hagyományok ismeretét is.

A bank marketing innovációja azon területeire terjed ki, ahol a stratégia, a taktika, az eszköztár, a technológia kialakítása folyik. A dolgozat fókuszába a lakossági hitelszolgáltatás marketing innovációja és az ezt befolyásoló pénzpiaci környezet kerül, beleértve a fogyasztók pénzügyi kultúrájának feltárását is. Választ keresek arra a kérdésre, miszerint milyen nehézségekkel kell egy vállalatnak szembenézni, ha új terméket kíván a piacra bevezetni. A dolgozatomban kitérek a bank tárgyi, személyi feltételeire, valamint a külső, befolyásoló tényezők hatásaira és elemzem azok összefüggéseit. Bemutatásra kerülnek az OTP Bankcsoport külföldi leányvállalatai, valamint a banki szolgáltatások piacra vitelének feltételei, eszközei a 7P elemzés felhasználásával. Megvizsgálom, melyek azok a tényezők, feltételek, körülmények, amelyek fontosak és befolyásolják mindezen a folyamatokat, valamint milyen módon lehet megfelelő információt szerezni a vevőről, piacról, a működést, a változást alakító hatásokról, folyamatokról, a résztvevőkről. A dolgozatomban bemutatom a kérdőíves felmérésem eredményét is, mely alapján fejlesztési javaslatokat teszek.

szerző

  • Kojtovics Dóra
    Nemzetközi gazdálkodás alapszak BA
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Dr. Bíró-Szigeti Szilvia
    egyetemi docens, Menedzsment és Vállalkozásgazdaságtan Tanszék

helyezés

Jutalom