Regisztráció és bejelentkezés

Value of Lost Load számítások és magyarországi vonatkozásainak bemutatása

Az Európai Unió számos energiacsomagot adott ki, melyekben definiálta az energetikai szektor legfontosabb céljait. Ezen problémaköröket összefoglaló néven energia trillemmának is nevezzük, melynek 3 dimenziójában: az ellátásbiztonság, az egységes európai versenypiac kialakítása és a klímapolitikai célok teljesítése áll. Értelemszerűen ezen célok megvalósítása csak kompromisszumokon keresztül lehetséges.

A tiszta energiapiac (“energy only-market”) keretében egy egységes piacon, tisztán az áram kereslet-kínálat aktuális viszonya határozza meg a villamos energia árát. Az energia árán felül a termelők nem rendelkeznek egyéb bevételi forrásokkal (például kapacitásdíjjal). Ebből adódóan gyakrabban előfordulhatnak olyan hiányos időszakok, amikor a piaci árak jelentősen megemelkedhetnek. Az EU céljainak megfelelően ezen a időszakok alatt is biztosítani kell a fogyasztók ellátását, amely időszakosan kirívóan magas költségeket eredményezhet. Felmerül a kérdés, hogy ez meddig éri meg, minden határon túlmenően lehet az ellátásbiztonságot garantálni?

A Value of Lost Load (VoLL) számítások a fentebb említett problémakör miatt kerültek előtérbe. Tulajdonképpen a VoLL megmutatja azt, hogy az ügyfél mennyit lenne hajlandó fizetni a szolgáltatónak egy esetleges üzemzavarból adódó kiesés elkerülése végett.

Dolgozatomban megvizsgálom a VoLL aktualitásait, értelmezési lehetőségeit, a villamos energia rendszerre gyakorolt hatásait, valamint feltérképezem a számítási módszereit. Magyarországot friss, regionális kutatási eredmények alapján hasonlítom össze a környékbeli országokkal. Proxy alapú számítási módszerrel a hazai VoLL értékének meghatározását is elvégeztem, ehhez kapcsolódóan elemeztem a magyarországi ipar összetételét is. Végezetül bemutatok egy a korábbi tapasztalataim alapján előkészített diszkrét választásra alapuló felmérési rendszert, amelynek célja a hazai ipari szektor VoLL értékének meghatározása lesz, a Proxy módszertől eltérő számítási metódussal.

szerző

  • Kertész Dávid
    Villamosmérnöki szak, mesterképzés
    mesterképzés (MA/MSc)

konzulens

  • Dr. Vokony István
    adjunktus, Villamos Energetika Tanszék

helyezés

III. helyezett