Regisztráció és bejelentkezés

A vállalatok társadalmi felelősségvállalásának stratégiai megközelítése és szerepe a kockázatkezelésben

Dolgozatomban a vállalatok társadalmi felelősségvállalásának (CSR – Corporate Social Responsibility) elméletével és gyakorlatával foglalkozom. Az Európai Unió zöld könyvében megfogalmazott definíciót választottam a dolgozatom kiindulópontjaként, amely így szól: „A CSR egy olyan megközelítés, amely szerint a vállalatok önkéntes alapon környezeti és társadalmi szempontokat építenek be üzleti tevékenységükbe és az érdekelt felekkel való kapcsolatukba” (Európai Bizottság, 2001, 8. o.).

Az elméleti háttér bemutatása során felmerült bennem a kérdés, hogy lehet-e egységesíteni egy olyan definíciót a vállalatok társadalmi felelősségvállalásáról, amely figyelembe veszi az országok különböző jogrendszerét, társadalmi helyzetét és környezeti hatásait is? Célom, hogy bemutassam a munkám során, hogy a vállalatok társadalmi felelősségvállalása több is lehet az önkéntességnél. Kiemelt szerepet szánok a vállalatok környezetvédelmi hatásainak. Ezen keresztül igyekszem bemutatni, hogy a vállalatok felelősséggel tartoznak a saját környezetükért, beleértve a természeti környezetet is. Dolgozatom első felében a magyarországi kis- és középvállalatok (KKV) szerepét vizsgálom meg. Magyarországon a foglalkoztatottak 39%-áért felelnek a KKV-k, így tehát a magyarországi alkalmazottak nagy részével közvetlen kapcsolatban állnak. A World Bank Group és a Központi Statisztikai Hivatal adataival mutatom be a KKV-k fontosságát a társadalomban.

A CSR két különböző megközelítését állítom szembe egymással: a tradicionális- és a stratégiai megközelítést. A stratégiai megközelítés lényege, hogy a CSR, valamint az üzleti érdekek összekapcsolhatók. A két megközelítést gyakorlati példák segítségével mutatom be, egy értékelési szempontrendszeren keresztül, amelyet a UNDP (CSR Self-Assesment Handbook for Companies, 2010) állított össze.

A dolgozatomban nagy hangsúlyt fektetek a CSR stratégiai megközelítésére, tehát arra, hogy a vállalatok ne csupán önkéntes adományozásként tekintsenek a társadalmi felelősségvállalásra. Ennek következtében a dolgozatom második felében a kockázati tényezőket és azok hatásait mutatom be. Ehhez kapcsolódóan a kockázatkezelési eszközök szerepével is foglalkozom. Célom, hogy bemutassam a munkám során, hogy a CSR tevékenységeket be lehet építeni az üzleti folyamatokba úgy, hogy az vállalati szempontból ne csupán költségként merüljön fel.

szerző

  • Berke Máté Botond
    Műszaki menedzser alapszak BSc
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Dr. Csigéné Nagypál Noémi
    adjunktus, Környezetgazdaságtan és Fenntartható Fejlődés Tanszék

helyezés

Jutalom