Regisztráció és bejelentkezés

Lehetnek-e fenntarthatóbbak a fesztiválok? – a fesztivál-látogatók véleménye a tömegrendezvények „zöld teljesítményéről” kérdőíves felmérés alapján

Dolgozatom fókuszában a fesztiválok fenntarthatóságáról alkotott „résztvevői” vélemények állnak. Primer kutatásom során - kérdőíves felmérés alapján - életkor szerint vontam le következtetéseket az egyes korosztályok fenntarthatósághoz való viszonyáról. Kutatásom során arra a kérdésre kerestem a választ, hogy egy fenntartható fesztivál-modell mennyiben befolyásolja a „fesztiváléletérzést”. Megvizsgáltam, hogy a zenei nagy-rendezvények résztvevői hogyan viszonyulnak a környezetvédelemhez és a fenntarthatósághoz, továbbá milyen arányban és milyen szívesen veszik igénybe a környezetkímélő szolgáltatásokat. Dolgozatomban röviden kitérek a Sziget Fesztivál és a Szegedi Ifjúsági Napok fenntarthatósági törekvéseire. Végül, a dolgozat befejező részében ajánlásokat, javaslatokat fogalmazok meg a fesztiválok fenntarthatóbbá tételére, a résztvevők véleményének figyelembevételével.

szerző

  • Dékány Gréta
    Nemzetközi gazdálkodás alapszak BA
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Dr. Pálvölgyi Tamás
    egyetemi docens, Környezetgazdaságtan és Fenntartható Fejlődés Tanszék

helyezés

III. helyezett