Regisztráció és bejelentkezés

Környezeti szemléletformálás intézményi kereteken belül

Mióta az ember öntudatra ébredt, és két lábon jár, azóta tudjuk az élet vagy életben maradás elengedhetetlen a minket körülvevő világ tisztelete nélkül. Innen kapjuk az életben maradásunkhoz szükséges alapokat. Az ősidőktől kezdve megtanultuk, hogyan kell bánni a növényekkel és állatokkal, (mikor érdemes vadászni, hogy érdemes vadászni, vagy hogyan kell a természeti javakat számunkra megfelelőn felhasználni). Szülők adták át gyermekeiknek azt a tudást, amik szükségesek voltak az életet adó föld műveléséhez. Generációkról generációkra öröklődött a természet iránti tiszteletet és szeretetet. Már itt szeretném felhívni a figyelmet a nevelés és az emberi lelkület fontosságára. Társadalmi és gazdasági szinteken is érzékelhetővé vált a szemlélet formálódás. Törvények és szabályozási rendszerek segítik a változás útját. Fontos szem előtt tartani, hogy minden előírás mögött egy emberi döntés áll. Dolgozatomban ezekre a személyekre szeretném ráirányítani a figyelmet. Fontosnak tartom a társadalmi alapnormák tiszteletét, hogy ezek között megtalálható legyen a környezettudatos gondolkodás. Ezt segítő eszköz a nevelés, amelyet már kiskorban fontos elkezdeni.

Dolgozatomban egy adott intézményen keresztül szemléltettem a különböző változtatási lehetőségeket. A fejlődést elősegítő intézkedéseket a Zöld Óvoda programja segítette. Szeretném felhívni a figyelmet, hogy miért érdemes a felnövekvő generációnak ilyen neveltetést adni. Illetve az intézmény működését ez a fajta program, hogyan segíti és ezáltal milyen előnyökhöz juttatja. A dolgozatomban az öko-térkép módszerével vizsgálom egy konkrét intézmény működésének környezeti hatásait, anyag- és energiaáramait. A munkámban gyakorlati szempontból is vizsgálom, hogy óvodai kereteken belül milyen eszközök lehetségesek a környezettudatos működésre. Továbbá ajánlást fogalmazok meg egy környezeti érdekek megóvására szem előtt tartó és az érdekeltek környezeti tudatosságát növelő intézményi épület kifejlesztésére és működtetésére.

A dolgozatom célja, hogy rávilágítsak azokra a területekre, ahol a környezeti neveléshez új tevékenységek, tervek bevezetése szükséges az óvodákban. A Zöld Óvoda cím által biztosított értékek és előnyök az óvodák és óvodapedagógusok számára belső minőségi változásokat eredményezhetnek. Továbbá ajánlást fogalmazok meg egy környezeti érdekek megóvását szem előtt tartó és az érdekeltek környezeti tudatosságát növelő intézményi épület kifejlesztésére és működtetésére.

szerző

  • Bozsoki Fruzsina
    Környezetmérnöki alapképzési szak, nappali BSC
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Péterné Dr. Baranyi Rita
    Egyetemi adjunktus, Környezetgazdaságtan és Fenntartható Fejlődés Tanszék

helyezés

Jutalom