Regisztráció és bejelentkezés

Egy hulladékmentes étterem megvalósítási lehetőségei Magyarországon

Napjainkban a hulladéktermelés szinte elképzelhetetlen méreteket öltött, ezen belül az élelmiszerpazarlás pedig nemcsak környezeti, gazdasági de etikai problémákat is felvet. Az utóbbi évtizedekben új, innovatív gazdasági koncepciók (körkörös gazdaság, ipari ökológia …) jöttek létre a helyzet gyökeres megváltoztatására azonban az elméletek vendéglátóiparon belüli alkalmazására eddig viszonylag kevés figyelem fordult. Kutatásomban elsősorban arra kerestem a választ, hogy a magyarországi vendéglátóhelyek hogyan tudnák csökkenteni jelenlegi hulladékmennyiségüket.

A dolgozat első részében az új fenntartható üzleti koncepciók, illetve azok vendéglátóipari alkalmazhatóságát kívántam vizsgálni majd ezek mentén általános megvalósítási lehetőségeket kerestem részben a már működő hulladékmentes éttermek gyakorlatainak felhasználásával. Kutatásom második felében a magyarországi vendéglátóhelyek jelenlegi fenntarthatóságát, a hulladékmentes éttermek alapvető jellemzőinek hazai elterjedtségét, illetve a hulladékcsökkentésükhöz kapcsolódó nehézségeket, akadályokat szerettem volna felmérni kérdőíves formában.

A felmérés alapján a hazai vendéglátóhelyek alapvetően igyekeznek utánajárni a lokális, bio beszerzési lehetőségeknek, amelyek viszont gyakran nem állnak rendelkezésre megfelelő mennyiségben és minőségben megfizethető áron. A vendéglátóhelyek egy része még mindig nem gyűjti szelektíven a hulladékot, a legtöbben nem mérik a hulladékmennyiségüket, illetve az organikus anyagok is legtöbbször a lerakókra kerülnek. Másfelől ritkán fordul elő túlrendelés, szavatossági idő lejárta miatti ételhulladék, az éttermek az alapanyagok minden részét igyekeznek felhasználni. A megmaradó ételeket főként az alkalmazottak között osztják szét, de azok elpazarlása is jelentős arányt mutat. A vendéglátóhelyek sokféle csomagolást szereznek be, amelynek kiváltása egyelőre keveseknek sikerült, inkább a megfizethető de környezettudatos megoldásokra törekszenek.

Összességben fontos lenne a helyi és/vagy bio beszerzés, a hulladékcsökkentő megoldások, az adományozás, az újrahasznosítás és komposztálás népszerűsítése hazánkban, valamint az azzal kapcsolatos informálás, támogatás és szükséges infrastruktúra kialakítása. A vendégek érzékenyítése a hulladékcsökkentés iránt szintén sokat lendíthetne a vendéglátóhelyek hulladékcsökkentésén, amelyet akár azok példamutatásával is elő lehetne segíteni.

szerző

  • Vidéki Márta
    Nemzetközi gazdálkodás alapszak BA
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Péterné Dr. Baranyi Rita
    Egyetemi adjunktus, Környezetgazdaságtan és Fenntartható Fejlődés Tanszék

helyezés

I. helyezett