Regisztráció és bejelentkezés

A fast fashion és a fenntarható ruhaipar lehetőségei Magyarországon

A fast fashion és a fenntarható ruhaipar lehetőségei Magyarországon

A dolgozat témája a ruha- és divatipar, azon belül pedig a fast fashion jelenség hatása a természeti környezetre, illetve az iparág gazdasági és szociális vetületei. A dolgozat vizsgálja a ruhaipar jelenlegi működésének kialakulását, és ennek okait. Dolgozatomban megvizsgálom a fast fashion jelenséget, és a fenntartható ruházkodás korlátozó tényezőit, valamint a lehetséges megoldások sorát. Sor kerül a fast fashion jelenség részletesebb bemutatására, annak legfőbb jellemzőivel, valamint környezeti hatásainak leírásával a viszkóz-gyártás példáján keresztül. Emellett az egész iparág környezeti hatásai kerülnek tárgyalásra a vízfelhasználás, a légszennyezés és a hulladéktermelés részletezésével. Továbbá vizsgálom a fenntartható és etikus divat jelenlegi helyzetét, illetve a fenntartható fogyasztás és a ruhaipar összeférhetőségét mind gyártói, mind fogyasztói szempontokból, két esettanulmányon keresztül. Az egyik gyártói szemszögből vizsgálja a problémát, és annak kihívásait, a másik pedig a fogyasztók szemszögéből, a fogyasztói viselkedést és attitűdöt próbálja elemezni a fenntartható divattal kapcsolatban. Mindkét tanulmány következtetésként vonja le, hogy a fogyasztók tájékozottsága és tudatossága az egyik legfontosabb szempont az iparág ökológiai lábnyomának csökkentése érdekében. Áttekintem a hazai piac működését, illetve a magyar textilipari vagy fenntartható divattal foglalkozó vállalkozásokat és azok lehetőségeit. Ezt hazai cégekkel készített mélyinterjúk alapján kívánom bemutatni, amelyek újrahasznosított anyagokat vagy környezetbarát módon termelt alapanyagokat használnak fel a gyártás során. Megvizsgálom ezen magyarországi cégek üzleti modelljét, működését, kihívásaikat, és jövőbeli terveiket. Dolgozatom célja, hogy az interjúk alapján egy helytálló megállapítást tehessek a fenntartható ruhaipar hazai helyzetéről és kilátásairól.

szerző

  • Hajtman Aurél
    Regionális és környezeti gazdaságtan MSc
    mesterképzés (MA/MSc), nappali

konzulens

  • Soltész Petra
    egyetemi tanársegéd, PhD hallgató, Környezetgazdaságtan és Fenntartható Fejlődés Tanszék

helyezés

III. helyezett