Regisztráció és bejelentkezés

Korszerű nyitott tananyag tartalmak fejlesztése és atipikus módszertani megoldások alkalmazása elektronikus tanulási környezetekben

Napjainkban a legújabb informatikai koncepciók és fejlesztések integrálása az oktatás-nevelés világába aktuális és fontos interdiszciplináris területet jelent. Már a gyermekkortól kezdve fontos, hogy a felhasználók az informatikai eszközökre ne csak szórakoztató céllal tekintsenek, hanem mint a fejlődésüket szervesen támogató eszközökre.

A digitális bennszülöttek, így a Z-generáció egészen másképp viszonyulnak az informatikához, mint a korábbi generációk tagjai. Belépve a köznevelés, majd a felsőoktatás világába a résztvevők számos tanulást támogató alkalmazással és környezettel találkoznak az életpályájuk során. Az elmúlt évtizedben új, atipikus tanulási környezetek is egyre inkább elterjedtek, melyek a megváltozott szokásokra alapozva igyekeznek új pedagógiai elméletekkel és gyakorlatokkal segíteni a tanulás-tanítás folyamatát. Ilyenek például az élményalapú oktatás, hálózatalapú tanulás, az e- és m-learning, a tömeges nyitott online kurzusok vagyis a MOOC-ok, virtuális és kiterjesztett valóság alapú oktatás. A különböző digitális platformok megismerésével és vizsgálatával számos információt tudhatunk meg ezek felhasználóiról, attitűdjeiről, szokásairól.

Fontos annak felmérése, hogy az elektronikus tanulási környezetek, a korszerű nyitott tananyag tartalmak, illetve az atipikus módszertani megoldások hogyan tudják segíteni az egyes generációk, és a különböző képzési szinteken lévők tanulását és annak eredményességét, különös tekintettel a középiskolások, illetve az egyetemisták csoportjára. A felmérés és az eredmények kiértékelése, összehasonlítása egy-egy célzott empirikus vizsgálat segítéségével valósult meg, mind középiskolás, mind egyetemista részvevőkkel.

szerző

  • Sik Dávid
    Tanár – mérnöktanár
    mesterképzés (MA/MSc), levelező

konzulens

  • Dr. Molnár György
    egyetemi docens, Műszaki Pedagógia Tanszék

helyezés

Nem ért el helyezést