Regisztráció és bejelentkezés

A mechatronikai mérnöki szak optomechatronika specializációjának tanterve nemzetközi összehasonlításban

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem mechatronikai mérnöki szaka a magyarországi műszaki szakok között az egyik legsikeresebb, indítása óta a legmagasabb pontszám szükséges a felvételhez. A szakon belül meghirdetett optomechatronika specializáció egy gyorsan fejlődő iparág szakembereit képezi.

Az optika mint fizikai jelenség napjainkban az élvonalbeli alapkutatások meghatározója. Az alkalmazott optika a fizikai optika elveit alkalmazza műszaki megoldásokhoz. Az optomechatronika területén született és születő eredmények alkalmazott kutatások, innováció vagy műszaki fejlesztés eredményeként ipari termékekben jelennek meg. Az iparág sikerét döntően befolyásolják mérnökei készségei és kompetenciái, tudásuk, kreativitásuk.

Dolgozatomban röviden be kívánom mutatni a terület vizsgálatának indokoltságát és időszerűségét, az alkalmazott optika oktatását megvalósító szak oktatásszervezési kereteit és adottságait.

Dolgozatom elsődleges céljaként megvizsgálom, hogy a képzés tantárgyi összetétele és korszerűsége nemzetközi összehasonlításban megfelel-e a terület rendkívül gyors fejlődése által meghatározható elvárásoknak.

A vizsgálat alapján választ keresek arra, hogy lehetséges-e, és hogyan egy minőségi előrelépés a nemzetközi irányvonalaknak való megfelelés irányába.

szerző

  • Grózinger Lejla
    Mechatronikai mérnöki alapszak (BSc)
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Dr. Antal Ákos
    adjunktus, Mechatronika, Optika és Gépészeti Informatika Tanszék

helyezés

III. helyezett