Regisztráció és bejelentkezés

Vasúti barnamezős területek revitalizációinak lehetőségei

A dolgozatom fő tematikája a barnamezős területek revitalizációinak lehetőségei, ezen belül pedig a Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság azon budapesti területeire koncentráltam, amelyek elhelyezkedésüknek köszönhetően magas fejlesztési potenciállal bírnak. A dolgozat elején definiálom, hogy mit is takar a barnamezős terület kifejezés. Fővárosunk belső kerületeiben található vasúti-indusztriális területek fejlesztése társadalmi-gazdasági szempontból is meghatározóak. Azon felül, hogy ezen invesztíciók mély hatással vannak a városkép alakulására, számos pénzügyi haszonnal is rendelkeznek, ugyanis a területek lokációiból adódóan jelenleg mérhetetlenül alulhasznosítottak.

A barnamezős területek fejlesztésének kérdésköre – területi elhelyezkedéstől függően –szorosan összekapcsolódik egyéb lehetőséggel vagy problémákkal. Budapest és a Közép-Magyarország Régió esetében az egyik fő problémaforrás, hogy erőteljes a főváros szuburbanizációja, illetve az agglomerációs gyűrű lakosságszám növekedése. A folyamatosan gyarapodó községek és városok közötti beépítetlen területek aránya csökken, ami környezeti aggályokat vet fel, illetve a szétterült települések és megnövekedett mobilitási szokások fokozzák a gépjárműhasználatot is. Dolgozatomban megvizsgálom, hogy milyen intézkedések végrehajtása szükséges ahhoz, hogy az nagymértékű szuburbanizációs folyamatok csillapodjanak, és hogy ehhez hogyan tudnak hozzájárulni a jelenleg alulhasznosított területek funkcióváltásai. Ismertetem azokat a tényezőket is, melyek megléte elengedhetetlen ahhoz, hogy a fejlesztés környezeti szempontból fenntarthatóvá, társadalmi oldalról pedig vonzóvá váljon. A revitalizációhoz kapcsolódóan részletezem az előirányzott közlekedési beruházást is.

Munkám során bemutatásra kerül egy hasonló, de külföldön megvalósult fejlesztés is. A kutatásom mélyinterjúkkal egészítem ki, mely olyan személyekkel készül, akik aktívan részt vesznek a barnamezős területek revitalizációjában, illetve munkájukkal a fenntartható városfejlesztést segítik elő.

szerző

  • Illak Adrián
    Regionális és környezeti gazdaságtan MSc
    mesterképzés (MA/MSc), nappali

konzulens

  • Dr. Kocsis János Balázs
    egyetemi docens, Szociológia és Kommunikáció Tanszék

helyezés

Jutalom