Regisztráció és bejelentkezés

Magyarország energetika-szempontú sérülékenységelemzése

Az éghajlatváltozás hatásait az élet minden területén észlelhetjük, így az energiaszektorban is jelentős változások figyelhetők meg a változó időjárási körülmények hatására. Ezek a következmények egyre jobban érezhetőek az átlagemberek mindennapjaiban is, mivel a változó környezeti hatások a hagyományos energiarendszerek átértékelését és reformját teszik szükségessé. A magyar régiók és állampolgárok egyaránt sérülékenyek ezen változások tekintetében, különösen amiatt, hogy a különböző országos, EU-szintű vagy globális intézkedések és kezdeményezések – közvetve vagy közvetlenül – mindannyiunkra hatással vannak.

Jelen tanulmány célja Magyarország közigazgatási egységeinek kvantitatív sérülékenységi elemzése, kiemelt hangsúlyt helyezve az energiaszektor és -fogyasztás sérülékenységére. A kutatásban egy modell került megalkotásra, amely az IPCC (Éghajlatváltozási Kormányközi Testület) által meghatározott sérülékenységi dimenziókat, az érzékenységet és az alkalmazkodóképességet mutatja be a magyar megyékben. Az elemzés indikátoralapú megközelítést alkalmaz, egyfelől társadalmi szemszögből, másfelől pedig kifejezetten az energiafogyasztás szempontjából. A kutatás során felhasznált adatbázisok és indikátorok sokszínűsége biztosítja a regionális mintázatok azonosíthatóságát, és megfelelő alapot biztosít azok elemzéséhez.

Gyakori feltételezés, hogy a társadalmi-gazdasági jellemzők határozzák meg az egyének vagy egyes régiók energiafogyasztását és a hozzá kapcsolódó fogyasztói magatartást. Ezen sztereotípia ellenére az értékelés jelentős eltéréseket mutat a társadalmi és az energiával kapcsolatos sérülékenység között. A számítások megerősítik azt az előzetes várakozást, hogy Budapest és környéke mutatja a legalacsonyabb általános sérülékenységet, azonban a két kiemelt dimenzió között jelentős különbség van a fővárosi régió esetében is.

szerző

  • Papp-Richter Mónika
    Regionális és környezeti gazdaságtan MSc
    mesterképzés (MA/MSc), nappali

konzulens

  • Dr. Buzási Attila
    tanszékvezető, egyetemi docens, Környezetgazdaságtan és Fenntartható Fejlődés Tanszék

helyezés

II. helyezett