Regisztráció és bejelentkezés

Fenntarthatósági törekvések vizsgálata a kisüzemi sörfőzés területén

A dolgozat bemutatja a sörfőzdék - azon belül a kisüzemi léptékű főzdék - helyzetét az alkoholos italokat gyártó hazai és nemzetközi piacokon, illetve azok környezeti, gazdasági és társadalmi hatásait vizsgálja. Ismerteti a sörtermelés és sörfogyasztás múltját és jelenét, továbbá előrejelzéseket is felvázol a jelenlegi tendenciák alapján. A vizsgálat célja, hogy a fenntarthatóbb kisüzemi sörfőzés hazai és nemzetközi gyakorlatait összegyűjtse és azokat értékelje. A dolgozat olyan kérdésekre keresi a választ mint, hogy mitől lesz fenntarthatóbb egy sör, vagy sörfőzde, illetve összemérhető-e ezen a területen más szeszes italokkal. Feltérképezésre kerül a sörfőzési folyamat környezeti terhelése – különös tekintettel a víz-, energia- és alapanyaghasználatra – a fogyasztói attitűdök tendenciái, a lokális értékláncok szerepe, a „sörturizmus”, az iparágon belüli innovációk és a gazdasági aspektusok.

A dolgozat célja, hogy átfogó képet adjon az olvasónak a sör fenntarthatósági perspektívájáról a teljes életciklusán át, mely magába foglalja az alapanyag beszerzést, a gyártást, a csomagolást, az értékesítést és a vállalati társadalmi felelősségvállalás témaköreit egyrészt hazai, másrészt külföldi sörfőzdék példáján keresztül. A vizsgálat során a releváns szakirodalmak és statisztikai adatok feldolgozása mellett összegyűjti a kisüzemi sörfőzés területén történő fenntarthatósági törekvéseket, különös tekintettel a természeti erőforrások felhasználásának csökkentését támogató megoldásokra, regionális együttműködésekre. A kutatás részeként áttekintésre kerülnek a sörfőzdék által publikált fenntarthatósági jelentések is. Ennek célja az összemérhető adatok vizsgálata révén egy egységes értékelési rendszer alapjainak lefektetése. Várható eredménye a dolgozatnak, hogy teljes körű képet ad a sörfőzési folyamat környezeti terheléséről. Bemutatja annak iparági szerepét, illetve ismerteti a fenntarthatóság irányába tett lépéseket. Az összegyűjtött fenntarthatósági törekvések, illetve környezeti, társadalmi és gazdasági hatások alapján következtetéseket von le és ajánlásokat fogalmaz meg a söripar “zöldítésével” kapcsolatban, illetve kiértékeli a jelen kor kisüzemi sörfőzdéinek fenntarthatósági gyakorlatait.

szerző

  • Bodó Richard
    Regionális és környezeti gazdaságtan MSc
    mesterképzés (MA/MSc), levelező

konzulens

  • Dr. Szabó Mariann
    egyetemi adjunktus, Környezetgazdaságtan és Fenntartható Fejlődés Tanszék

helyezés

II. helyezett