Regisztráció és bejelentkezés

A reprodukciós joghoz kapcsolódó intézkedések hátterének vizsgálata

Miközben elmondható, hogy az össznépességünk rohamos tempóban növekszik, addig minden ország társadalma más és más egyedi problémákkal kell megbirkózzon. A fejlett országok esetében a társadalom elöregedése figyelhető meg, mely többek között az életkörülmények javulásának is köszönhető. Ezzel szemben a fejlődő országok sokszor küzdenek a túlnépesedés problémájával, melyet a nem megfelelő egészségügyi rendszer (emiatt a szolgáltatások elérhetetlensége) sokszor még tovább fokoz.

Egy-egy ország kormánya emiatt eltérő intézkedéseket használ, hogy elérje a kitűzött születési rátát. A leggyakrabban népességnövelési stratégiákról (pronatalista intézkedések) és népességcsökkentési stratégiákról beszélhetünk. Azonban ezek az intézkedések egyes esetekben figyelmen kívül hagyják a reprodukciós jogok emberi jogi mivoltját.

Dolgozatomban az ehhez kapcsolódó szakirodalmat kutattam át és gyűjtöttem össze. Először is a túlnépesedés jelenségét mutatom be, a fontosabb térségi különbségekere is kitérve. Illetve, hogy mi várható a következő évtizedekben. Majd az elöregedő társadalmakhoz vezető okokat veszem sorra, hiszen a születési ráta csökkenése a fejlett országokban kifejezetten összetett magyarázattal rendelkezik.

Ezek után példákon keresztül kitérek a különböző népességszabályozó politikákra, mind a népességnövelő, mind népességcsökkentő szempontból. Továbbá bemutatok egy harmadik megközelítést, a jogi alapú politikát, mely a népességszabályozás helyett a reprodukciós jogok biztosításában hisz.

szerző

  • Pleszkáts Annamária
    Regionális és környezeti gazdaságtan MSc
    mesterképzés (MA/MSc), nappali

konzulens

  • Dr. Ijjas Flóra
    adjunktus, Környezetgazdaságtan és Fenntartható Fejlődés Tanszék

helyezés

Nem ért el helyezést