Regisztráció és bejelentkezés

Uniós Taxonómia tőkepiaci hatásainak elemzése

A dolgozat célja, hogy bemutassa az Európai Unió fenntartható befektetések elősegítését célzó tőkepiaci szabályozói rendeletének, az Uniós Taxonómia rendeletnek az ingatlan szektorra vonatkozó kritériumait, valamint a rendelet hazai szabályozói és finanszírozói környezetbe való integrációjának csatornáit és lehetséges outputjait. A dolgozat kutatási részének alátámasztásához vizsgálat alá kerül holisztikus megközelítésben a fenntarthatóság és az épített környezet normarendszerének összekapcsolódása. A kutatás feltárja, hogy a Taxonómia hogyan csatornázódik be a gazdasági ökoszisztémába és irányítja a fenntartható befektetések irányába a tőkepiaci finanszírozást a kereskedelmi ingatlanszektoron belül. A Taxonómia értelmezése alatt kibontásra kerül annak gazdasági és tőkepiaci előnyei, a követelményeihez való megfelelés mérésének problematikája, valamint ingatlanszektor-specifikus kritériumainak bemutatása a hazai szabályozói és finanszírozói környezetben. A Taxonómia hatásai a vizsgált szektorban egy esettanulmány (irodaépület) finanszírozásának és értékváltozásának lemodellezésével kerül bemutatásra. A kutatás központi elemeként szolgáló kibővített értékelő modell relevanciáját tudományos vizsgálatok sora bizonyítja, miszerint az épületek értékét egyre növekvő mértékben határozzák meg környezeti és fenntarthatósági vonatkozású indikátorok is. Ezen tudományos háttér gyakorlati átültetéséhez a dolgozat kutatási része két fő lépésből áll: az első része fenntarthatósági indikátorokkal kiterjesztett épület értékelési modellépítés, ahol az érték determinánsok kijelölése kvalitatív és kvantitatív megközelítési metodológiákon keresztül történik. A második részben a projekt finanszírozási kérdései és a modell eredményei kerülnek kiértékelésre a Taxonómia illeszkedés mértékének kockázataiból adódó szcenárió-analízis keretében. A kutatásból egyrészt kiderül, hogy a Magyar Nemzeti Bank által meghirdetett, épületek Taxonómia illeszkedéséhez kötött (kereskedelmi) ingatlan finanszírozásra vonatkozó tőkekövetelmény-kedvezmény mennyire lehet hatékony egy kereskedelmi bank finanszírozási tevékenységében. Másrészt, a kutatás nagy hangsúlyt fektet a fenntarthatósági érték determinánsok szakirodalmi és empirikus alátámasztására, valamint a kockázatok azonosításának és értékelésének módszertanaira, ezért a modellépítés a legfrissebb uniós szabályozói elvárások (pl. CSRD rendelet ESRS sztenderdjei; kettős lényegesség) módszertanainak beemelésével lett kialakítva. A finanszírozás eredményei nagyban függenek a piaci állapottól, az aktuális banki referencia hozamoktól és a kereskedelmi bankok sajátos árazási politikájától, ezért a modell pénzáramai és lehetséges kimenetelei becslésként értelmezendők. A konzekvenciák levonásának fókuszában mindinkább a Taxonómia aktuális szektorspecifikus ,,pénzügyi hatékonysága" és a vizsgált tőkepiaci szegmensre gyakorolt hatása áll. A kutatásból szakirodalmi és empirikus alátámasztás mellett kellően kritikus szemmel vonhatók le a konzekvenciák a Taxonómiáról, valamint a szektor kockázatairól és fenntarthatósági kihívásairól. Ez alapján a kutatási problémák megoldásait előmozdító stratégiai javaslatok megfogalmazása nem csak indokolt, hanem szükséges is.

szerző

  • Pintér András
    Regionális és környezeti gazdaságtan MSc
    mesterképzés (MA/MSc), levelező

konzulens

  • Dr. Bartus Gábor
    egyetemi adjunktus, Környezetgazdaságtan és Fenntartható Fejlődés Tanszék

helyezés

I. helyezett