Regisztráció és bejelentkezés

Sharing is Car-ing? - A budapesti carsharing szolgáltatások használatának vizsgálata a városi közlekedési eszközök kombinálásának tükrében

A dolgozat központi kutatási kérdése, hogy milyen közlekedési lehetőségeik és szokásaik vannak a budapesti autómegosztó szolgáltatások felhasználóinak a multimodalitásra és intermodalitásra való tekintettel, és ez milyen kapcsolatban áll a carsharing-hez társított pozitív elvárásokkal, például a saját autó használatának csökkenésével. A kérdés relevanciája abban rejlik, hogy a városi autómegosztó szolgáltatások felé nagy elvárásokat támasztanak az autóforgalom csökkentésében, és ez nagyobb eséllyel történik meg, amennyiben a felhasználók elérik és ki is használják az egyes közlekedési eszközök közti választás és váltás/ átszállás lehetőségeit. Mivel a túlzott városi autóhasználat már nemcsak a lakosok komfortérzetében tesz kárt, hanem komoly egészségügyi problémákat is okozhat, ezért a carsharing potenciáljainak kiaknázása és a városi autóforgalom sikeres csökkentése kiemelten fontos lenne. A dolgozat a szakirodalmi áttekintés után, online kérdőíves elemzést használ elsősorban a budapesti carsharing felhasználók körében. A kérdések közt szerepel, hogy hogyan használják a közösségi autót, kiváltja-e esetükben a saját autó használatát és/vagy birtoklását, illetve a felhasználás milyen kapcsolatban áll a városi közlekedési szokásaikkal, különös tekintettel a multimodalitásra és intermodalitásra. A kutatásnak a célja, hogy megvizsgálja, tényleg elvárhatóak-e a közösségi autóhoz társított pozitív hatások Budapesten is, vagy a várt fenntarthatósági hozzájárulás helyett kontraproduktív folyamatról lehet szó. Eredményei közt elmondható, hogy a carsharing különösen fontos tényező a városi közlekedési eszközök átjárhatóságát tekintve, különös tekintettel a tömegközlekedési eszközökkel való kombinálást illetően. Az erre vonatkozó komodalitást erősítve pedig az agglomerációs közlekedés javításában is kiaknázatlan lehetőségekre lehet bukkanni.

szerző

  • Csiki Kata
    Regionális és környezeti gazdaságtan MSc
    mesterképzés (MA/MSc), nappali

konzulens

  • Dr. Zilahy Gyula
    egyetemi tanár, Környezetgazdaságtan és Fenntartható Fejlődés Tanszék

helyezés

III. helyezett