Regisztráció és bejelentkezés

Egységes fogyasztóvédelmi rendszer felé? Európai jogegységesítés - holland válaszok

A dolgozat az Európai Unió jogegységesítési törekvéseinek egyes kérdéseit tekinti át. Az alapvető kérdésfelvetés az, hogy lehetséges-e az egyes nemzeti jogrendszerek konvergálódása, harmonizációja, egy közös európai jog kialakítása egy adott területen. A jogegységesítéssel kapcsolatos törekvéseket a dolgozat az európai magánjog, ezen belül a szerződésjog kérdéseire koncentrálva vizsgálja. Az európai magánjog problematikája az európai integrációs folyamatok felerősödésével párhuzamosan vált hangsúlyossá a kilencvenes években. Az európai jogegységesítés és harmonizáció kívánatos voltát elismerve az évtizedes vita akörül folyik, hogy mi ennek a legmegfelelőbb módja, illetve melyek a jogegységesítési folyamat korlátai. A nemzetközi kereskedelmi forgalom erőteljes bővülése megmutatta a szerződésjog harmonizálásnak fontosságát. A dolgozat áttekinti a szerződésjog alakulásának legfontosabb történéseit, köztük a Common European Sales Law (CESL) létrejöttét. Az európai törvénykezés és a nemzeti jogi szabályozás összehasonlítását és kapcsolatrendszerét a szerződésjogra és a fogyasztói jogokra vonatkozó holland törvénykezést bemutatva annak tükrében tekinti át. A CESL visszavonását követően bemutatja az azt felváltó Egységes Digitális Piac gondolatának megszületését, stratégiáját és eddigi alakulását.

szerző

  • Cser Linda
    Nemzetközi gazdálkodás alapszak BA
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Dr. Verebics János
    egyetemi docens, Üzleti Jog Tanszék

helyezés

I. helyezett