Regisztráció és bejelentkezés

Kortárs művészet magyarországon - a Ludwig Múzeum kommunikációs kampánytervezése

Dolgozatomban a magyarországi kortárs művészet helyzetét járom körbe egy ikonikus intézmény, a budapesti Ludwig Múzeum kommunikációján keresztül. Első lépésben, felmérem a kortárs művészet megítélését itthon és nemzetközi közegben korábbi tanulmányok eredményei alapján. Ezeket felhasználva felmérem a magyar kortárs művészet állapotát a nemzetközi színtérhez képest (elmaradott, nagyjából hasonló helyzetben van, jobb helyzetben van) és beazonosítom azon pontokat, amelyek az esetleges eltéréseket adják. Hipotézisem: az itthoni megítélés, adott pontokban elmarad a nemzetközi szinthez képest.

A magyarországi kortárs művészet egy kiemelkedő szereplője a Ludwig Múzeum, kommunikációs tevékenysége több platform közt oszlik meg (Facebook, Instagram, weboldal) ezeket vizsgálva látható, hogy az intézmény célcsoportja a : 25-40 év közötti korosztály. Ugyanakkor edukatív és utánpótlás képző tevékenységet is végez: gyermekeket célzó programok a múzeumban. Ezzel a következő generációban is kialakítva a fogékonyságot a kortárs művészet iránt.

Módszertanom utolsó pontja az interjú készítés az intézmény egy referensével, melynek eredményei segítenek az intémzény kommunikációs stratégiájának meghatározásában.

A kommunikációt vizsgálva megfogalmazok javaslatokat az intézménynek amelyeken keresztül, az intézmény mint kulcsszereplő hozzájárulhat a kortárs művészet megítélésének javításához itthon. Dologzatom eredménye egy a Ludwig számára készített kommunikációs kampánytervezés, amely közvetetten célozza a hazai kortárs művészeti közeg megítélésének javítását is.

szerző

  • Schrettner Anna
    Kommunikáció és médiatudomány mesterszak MA
    mesterképzés (MA/MSc), nappali

konzulens

  • Dr. Csordás Hédi Virág
    egyetemi adjunktus, Filozófia és Tudománytörténet Tanszék

helyezés

Nem ért el helyezést