Regisztráció és bejelentkezés

Homoszexualitást nyíltan felvállalók elleni gyűlöletbeszéd az online térben

Napjaink társadalmainak egyik legnagyobb kihívása, hogy az állami jogalkotók hogyan előzzék meg és kezeljék minél hatékonyabban az alapjogi konfliktusokat. Egyrészt a lehető legnagyobb szabadságot szeretnénk biztosítani az emberek számára, másrészt viszont nem lehet ezt a szabadságot szabályok és korlátok nélkül biztosítani egy olyan világban, ahol az emberek naponta, akarva-akaratlanul ártanak egymásnak úgy mentálisan, mint fizikailag is.

Az internet a megjelenésétől számított néhány évtizeden belül a nyilvánosság egyik fő színtere lett. Azt is mondhatnánk, hogy a fél életünket online éljük le különböző területeken: szórakoztatás (film, zene, művészet), tárolás és megosztás (adatok, valamint emlékek képek, videók, bejegyzések formájában), közösségi élet (üzenetküldő alkalmazások, közösségi plat-formok, fórumok stb.), tudományos tevékenység (kutatási anyagok, olvasmányok) stb. Vi-szont éppen ez a kiterjedt és szerteágazó online jelenlét tesz ki minket annak a veszélynek, hogy internetes bűncselekmények áldozataivá váljunk. Az internetes bűncselekmények több különböző területen is előfordulnak, érintve például a közigazgatási, üzleti és közösségi szek-torokat is.

Dolgozatomban a szólásszabadsággal kapcsolatos bűncselekményeket kutattam az online térben: előfordulásukat, megnyilvánulási formáikat, természetüket. Először bemutattam a szólásszabadsággal kapcsolatos bűncselekményeket általánosan, majd ezek közül hármat részletesebben is megvizsgáltam: a gyűlöletbeszédet, a zaklatást és a rémhírterjesztést.

A három tárgyalt bűncselekmény közül kiemeltem a gyűlöletbeszédet, és a részletesebb elemzés mellett egy jogeset keretein belül szándékoztam bemutatni, hogy az hogyan is néz ki a gyakorlatban, illetve, hogy jelen esetben milyen törekvések voltak az alapvető emberi jogok védelmére az online elkövetett bűncselekmény kapcsán.

Kutatásomat releváns szakirodalom, tudományos cikkek, könyvek, meglévő jogszabá-lyok, illetve megtörtént jogesetek alapján végeztem.

szerző

  • Birta Imola Vivien
    Nemzetközi gazdálkodás alapszak BA
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Dr. Träger Anikó
    egyetemi tanársegéd, Üzleti Jog Tanszék

helyezés

III. helyezett