Regisztráció és bejelentkezés

Posch Jenő nyelvfilozófiája

Posch Jenő filozófiai munkássága a XX. század első negyedére esik. A magyar filozófia történetében csak kevesek által elfogadott materializmus legradikálisabb képviselője (pozitivista "felhangokkal"). A nyelvvel kapcsolatos vizsgálódásai arra irányulnak, hogy kimutassa a mindennapi nyelv szaknyelvbe történő beemelésének kártékony, zavart okozó mivoltát. Ennek során saját és mások által végzett etimológiai vizsgálódásokra is hivatkozik.

Tudományos szempontból a metaforikus nyelvhasználatot - ill. annak "névértéken" vételét - is a nyelvvel való visszaélés egyik esetének minősíti.

Kritikai vizsgálódásainak fő célpontja a laikus pszichológia (mai kifejezéssel népi pszichológia), amely szellemi létezőket - Posch minősítése szerint "mysticus chimerákat" - posztulál.

Posch maga behaviourisztikus módon értelmezi a mentális nyelvezetet. A mentális jelenségeket mozgásokra - mozdulatokra és/vagy kívülről nem látható "innervationalis" mozgásokra - vezeti vissza.

Posch Jenő életműve feldolgozatlan. Nézeteinek az adott filozófiatörténeti kontextusban vett újdonság jellegére, illetve koncepciójának néhány megoldatlan nehézségeire kívánok rámutatni.

szerző

  • Holovicz Attila
    Tudományfilozófia és Tudománytörténet Doktori Iskola
    doktori képzés

konzulens

  • Dr. Perecz László
    egyetemi tanár, Üzleti Jog Tanszék