Regisztráció és bejelentkezés

A „Gender Studies” filozófiai és tudománytörténeti perspektívái

A Gender Studies, azaz a nemek tudománya összetett terület, amin belül most a tudománytörténeti és filozófiai perspektívákat vizsgálom. Vizsgálom, hogy hol helyezkedik el a tudományos mezőben a hagyományos diszciplínák, az inter-, multi-, és transzdiszciplinaritás terében; valamint hogy milyen tudományágak hatottak a területre, és hogy mi az oka annak, hogy a Gender Studies az irodalomtól az szociológián át egészen az orvoslásig rendelkezik tudományos perspektívákkal.

Keresem a tudományos előzményeit, és rokonterületeit (feminista tudástermelés, a maszkulinitással, szexuális orientációkkal, és nemi identitásokkal foglalkozó tudományterületek). Kitérek az egyetemi intézményesülésére, az akadémia és az aktivizmus speciális viszonyára a tudástermelő és tudás közvetítő folyamatokban, valamint rendszerezni próbálom azokat a tudományos és társadalmi kérdéseket, melyeket a Gender Studies képvisel.

Fontosnak tartom, hogy a terület külföldi nagyjai mellett bemutassam a magyarországi, és régióbeli elméletalkotók munkásságát is: kitérek tehát arra is, hogy kik és milyen akadémiai háttérrel művelik ezt a tudományterületet.

szerző

  • Nádasi Eszter
    Tudományfilozófia és Tudománytörténet Doktori Iskola
    doktori képzés

konzulens

  • Dr. Bátori Zsolt
    egyetemi docens, Szociológia és Kommunikáció Tanszék