Regisztráció és bejelentkezés

Funkcionalizmus és racionalizmus között - Adolf Behne elemzése a modern építészet hőskorából

Adolf Behne német kritikus, művészettörténész és építészeti író jelenkortörténet-írásaiban az 1920-as évek Európájának építészeti irányzatait mutatja be. Kelet- és Nyugat-Európa építészetében is ugyanazok a célkitűzések jelennek meg, mely eredményeképpen az építmény eszközzé változott.

Behne szerint a korban háromféle építészattitűd uralkodik: a funkcionalizmus, az utilitarizmus és a racionalizmus. Mindhárom felfogás a lakáshoz, a mindennapi életet meghatározó építési feladathoz kapcsolódik. Mindezt a belülről kifelé építés, a megfelelő alaprajzi szervezés, majd a szabványosítás és tipizálhatóság határozza meg.

Előadásomban bemutatom Behne érveit az egyes irányzatok mellett és ellen, mely révén feltárom a modern önértelmezésének fogalmait. Elemzem, hogy Behne szerint Le Corbusier építészetében hogyan kapcsolódik össze helyesen a funkcionalizmus és a racionalizmus; valamint hogy járul ehhez a társadalomra való reflexió, melynek alaplépése a lakás megreformálása.

szerző

  • Jász Borbála Dr.
    Tudományfilozófia és Tudománytörténet Doktori Iskola
    doktori képzés

konzulens

  • Dr. Kerékgyártó Béla
    , Filozófia és Tudománytörténet Tanszék