Regisztráció és bejelentkezés

Ez nem játék!

A dolgozat a sportban megjelenő játéktartalom által felmerülő kérdéseket és problémákat vizsgálja Gadamer és Huizinga játék meghatározásainak bemutatásával, valamint feltételezi, hogy eme játéktényezők megtalálhatók a sportban is, ezáltal arra a következtetve, hogy játék és sport fogalma szorosan összefüggnek egymással.

A dolgozat fő kérdése a sportban megjelenő játéktartalomra vonatkozik. Mi alapján beszélünk a sportról mint játékról, és mi alapján mondjuk azt, hogy a sport megszűnik játéknak lenni? A

dolgozat a választ abban a profi és amatőr kategória megkülönböztetésében látja, amely a hipotézisben jelenik meg. Eme megkülönböztetés szerint az amatőr sportoló esetében beszélhetünk játékról, a profi viszont nem játszik, ugyanis számos olyan tényező befolyásolja sportolás közben, amely gátat szab a játéknak, így a profi sport nem tekinthető játéknak. Az amatőr azért játszik, mert nem a sport a megélhetési forrása, csupán egy szabadidős tevékenységként reprezentálódik az egyén számára, ahol a játék öröméért és magáért a sport szeretetéért sportolhat. A profi számára azonban a sport a megélhetést biztosítja, ez a munkája, így nem lehet szabadidős tevékenység, ahol önfeledten játszhat az egyén. Munka és játék kizárja tehát egymást.

A dolgozatban megjelenő kutatás eredménye azonban a hipotézisbe foglaltakat megcáfolni látszik. A kutatásban 19 sportoló, 7 profi és 12 amatőr játékos nyilatkozik a kosárlabdában megjelenő játéktartalomról, valamint arról, hogy ők a mérkőzés során - attól függően, hogy amatőrök vagy profik – játszanak-e. Az elmondottak alapján azt állíthatjuk, hogy a mérkőzés során megjelenő játéktartalom nem attól függ, hogy valaki profi vagy amatőr. A válaszokból kiderül, hogy akár profi, akár amatőr az egyén, aki kosárlabdázik, mérkőzés közben játszik is, és nem is, vagyis egyszerre van játék és nincs játék. Különböző mérkőzést befolyásoló tényezők hatnak a játékosokra, amely során a játékos mivolt megjelenik és megszűnik. Egy mérkőzés során tehát mindig más tényező dominál, amely hat a játékosra, megadva ezzel a játékos és nem játékos tartalmakat.

szerző

  • Szemere Alexandra
    Tudományfilozófia és Tudománytörténet Doktori Iskola
    doktori képzés

konzulens

  • Dr. Zemplén Gábor
    egy. doc., Filozófia és Tudománytörténet Tanszék