Regisztráció és bejelentkezés

Érvelés, döntés, meggyőzés

Az előadásomban a meggyőzés szociálpszichológiai megközelítésében tárgyalt tényezőknek, a heurisztikáknak, valamint az érvelési hibáknak a kapcsolatait igyekszem fogalmilag tisztázni. Három esetet különböztetek meg: (1) amikor oksági összefüggés van; (2) amikor egyazon hatásmechanizmusról van szó, melyeket különböző diszciplinák más fogalmakban értelmeznek; (3) ahol időbeni egymásra épülés figyelhető meg. Az ilyen módon elkülönített kapcsolatoknál fontos vizsgálati szempontom, hogy a három fő terület (meggyőzés, döntés, érvelés) közül pontosan melyek közt áll fent. Hipotézisem szerint előfordulhat, hogy két tudományterület összefüggését jellemzik e le bizonyos kapcsolatok, míg mások mind a három területet összekötik. Rögzíteni szeretném azt a vizsgálati szempontot is, hogy a feltárt kapcsolati hálónak a hatását a diskurzusban résztvevő személyekre, vagy elsősorban inkább a hallgatóságra vonatkozóan érdemes kutatni. A további, szisztematikus feldolgozás során feltárandó lehetséges kapcsolatokat ebbe a fogalmi rendszerbe illesztem bele, szükség esetén bővítve, illetve átalakítva azt.

szerző

  • Illés Zsófia
    Tudományfilozófia és Tudománytörténet Doktori Iskola
    doktori képzés

konzulens

  • Dr. Forrai Gábor
    egyetemi tanár, Filozófia és Tudománytörténet Tanszék