Regisztráció és bejelentkezés

Látványsportokban alkalmazható taktika- és teljesítményvizualizációs rendszer

A tanulmány célja egy olyan új rendszerfejlesztés bemutatása, amely kiváló lehetőséget biztosít a látványsportokban teljesítmény- és taktikaanalízishez és -vizualizációhoz, ezzel a sport egy új, nagyon izgalmas és eddig szinte teljesen kiaknázatlan területére próbál betörni.

A rendszer célja a csapatsportokban résztvevő játékosok nagypontosságú helymeghatározása, ezen belül is kiváltképp a beltéri játékokra koncentrálva. A fejlesztés valódi újítása abban a két fontos tulajdonságában rejlik, hogy egyrészt a korábbi kamerákkal végzett, optikai alapú játékosfelismerés megbízhatatlanságát kiküszöböli azáltal, hogy minden résztvevő dedikált eszközt visel magán az esemény teljes ideje alatt, másrészt pedig a korábbi hasonlómegoldások csupán kültéren működtek, mivel nem állt rendelkezésre az az olcsó és megbízható technológia, amely sportcsarnokokban, zárt térben is lehetővé teszi a nagypontosságú helymeghatározást.

Napjainkban mind az élsportba, mint a szabadidősportba egyre jobban betör az informatika – már a hobbifutók is nyomon követik minden edzésüket legalább egy telefonos applikációval, az elszántabbak külön erre a célja fejlesztett karórákat és eszközöket vásárolnak. A versenysportban pedig szinte elképzelhetetlen a magasszintű munka megtartása és fejlesztése különböző informatikai megoldások nélkül – a pulzusmérés, teljesítményanalízis, illetve ezek feldolgozása és vizualizációja mind megszokott az élvonalbeli csapatok világában. Az egyre kifinomultabb technológiák megjelenésével és fejlődésével pedig egyre több lehetőség kerül a kezünkbe a még jobb eredmények eléréséhez.

Az utóbbi idők tendenciáit és technológiai fejlesztéseit figyelembe véve kezdett el érdekelni a csapatsportok játékosainak helymeghatározása, és az ebből kinyerhető adatok elemzése, vizualizációja. Megvizsgáltam a különböző technikai megvalósítási lehetőségeket, majd a csapatsportok, illetve az ember antropometriai sajátosságainak figyelembevételével felállítottam egy követelményrendszert a megvalósítandó rendszer számára. A megfelelő hardverkörnyezet kiválasztása után egy olyan szoftvert alakítottam ki, amely alkalmas a játékos aktuális pozíciójának követésére egy esemény során. Az adatrögzítést követően a kinyert információk feldolgozásával foglalkoztam, hogy megmutassam, a rendszer alkalmas a kitűzött célra. Konklúzióként egy vízióval szolgálok, amely látványosan szemlélteti, hogy egy közép-hosszútávú, intenzív fejlesztés esetén milyen széleskörű alkalmazási lehetőségeket nyújthat a rendszer.

szerző

  • Rácz László
    Villamosmérnöki szak, alapképzés
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Bartha Zsolt
    Testnevelő Tanár, igazgató helyettes , Testnevelési Központ

helyezés

I. helyezett