Regisztráció és bejelentkezés

Adatvizualizációs eljárások fejlesztése a sportanalitikában

Napjainkban egyre nagyobb teret hódítanak a különböző, mozgáselemzésen alapuló sportanalitikai rendszerek. Az elérhető rendszerek képességeit megvizsgálva megállapítható, hogy az elemzések többsége kvantitatív jellegű, a kapott eredményeket gyakran csupán számokból álló táblázatok sokasága jelentik.

Dolgozatom célja az adatvizualizációs lehetőségeket kihasználva a meglévő rendszerek által gyűjtött, de fel nem használt adatok minőségi reprezentálása, ennek segítségével a sportszakemberek, elsősorban az edzők új információkat nyerhetnek a játék lényeges elemeiről és a játékosok által nyújtott - elsősorban taktikai - teljesítményről.

Munkám során a rendelkezésre álló adatokat elemeztem, megfelelő formába alakítottam, majd alapvizualizációk segítségével vizsgáltam a további lehetőségeket. Ezek alapján kidolgoztam azokat a szempontokat, amelyeket további, részletes vizsgálatnak vetettem alá. A kiválasztott szempontok segítségével egy interaktív szemléltető felületet hoztam létre.

Tanulmányom a kidolgozott adatvizualizációs platform bemutatásával, illetve további fejlesztési lehetőségek elemzésével zárul.

szerző

  • Rácz László
    Gazdaságinformatikus szak, mesterképzés
    mesterképzés (MA/MSc)

konzulens

  • Bartha Zsolt
    Testnevelő Tanár, igazgató helyettes , Testnevelési Központ

helyezés

I. helyezett