Regisztráció és bejelentkezés

Elmélet és valóság: Termékélmény elméleti szempontjai és megközelítése gyakorlati példán keresztül

Az utóbbi évek publikációi alapján látható, hogy a szempontrendszer átalakult és ezen belül nagyobb hangsúly kap az esztétika, a felhasználók és termékek speciális kialakuló viszonya.

Dolgozatomban a Tipton design szemüveggyártó vállalkozás termékrendszerében a probléma tudományos megközelítése alapján a valóság és az elmélet kapcsolódásának járok utána. Jelen példában szereplő cég, egy kiemelkedően egyedi design elemekkel kialakított szemüvegkeret családot indított el.

A bemutatásra kerülő tanulmány, azt vizsgálja, hogy az PIETER DESMET ÉS PAUL HEKKERT: TERMÉKÉLMÉNY SZERKEZETE (2007) című cikkében található felhasználó-termék kapcsolatát leíró elmélet és az azt bemutató vizuális megjelenítés milyen mértékben illeszkedik a Tipton cég által gyártott szemüvegkeretek felhasználói oldali termékélményéhez.

Ezen felül vizsgáljuk azt, hogy milyen következtetéseket lehet levonni egy konkrét probléma gyakorlati (emocionális) és elméleti (tudományos) megközelítésével kapcsolatban.

A következő kiemelt szempontok kerülnek vizsgálat alá:

1. Az elmélet mennyire illeszkedik a gyakorlatban megvalósult termékmenedzsmenthez.

2. Az elméleti megfontolások mennyire igazolhatók vissza a felhasználók visszajelzései alapján (esztétikai élmény, termékjelentés, emocionális kötődés) a tervezői/eladói oldalnak.

3. A következtetések alapján mit érdemes a gyártónak figyelembe venni a jövő fejlesztéseiben.

A kutatás módszertana és megvalósítása két fő területre osztható. Az információ gyűjtését két célcsoportból, projektív technikával fogom végezni külön megvizsgálva az eladói és felhasználói oldalt is. Az adatfelvétel megvalósítása – a felhasználói célcsoport speciális helyzete miatt - online módon történik.

Az eredmények alapján bemutatom, hogy a megfelelően megválasztott statisztikai módszerrel feldolgozott kérdőívek értékelése milyen mértékben kapcsolódik az elméleti megfontolásokhoz és hogyan lehet magyarázni az eltéréséket; illetve milyen mértékben járulhat hozzá leendő fejlesztések irányvonalához.

szerző

  • Tóth Áron
    műszaki menedzser
    alapszak

konzulens

  • Dr. Tóvölgyi Sarolta
    Egyetemi adjunktus, Ergonómia és Pszichológia Tanszék

helyezés

II. helyezett