Regisztráció és bejelentkezés

Instaköltészet testközelből – Instaköltők tartalomkészítői stratégiái és szerepmeghatározásai a közösségi médiában

A közösségi média platformok nyújtotta széleskörű tartalomkészítői eszközök új korszakot nyitottak az irodalom, így a költészet területén is. A Facebook, az Instagram és a TikTok számos feltörekvő szerző számára elsődleges publikációs felületként funkcionál, de az aktív felhasználók száma a már befutott szerzők körében is napról-napra növekszik. A közösségi oldalak kínálta eszközök az olvasóközönség növelésére és kapcsolattartásra is alkalmasak lehetnek, mindemellett számos adatot is szolgáltatnak, amelyek segíthetnek a célzottabb és hatékonyabb kommunikációban, és sikeres marketing kampányok lebonyolításában.

2019 és 2021 között húsz Instagramon alkotó szerzővel készítettem interjút az Egy elképzelt könyv nevű blogon, amelyekben többek között a platform és a közösségi média kínálta lehetőségekről kérdeztem őket. Az interjúk számos kérdést felvetettek, válaszaik, tapasztalataik és pályafutásuk vizsgálata jó kiinduló alap lehet, hogy megismerjük az instaköltők tartalomkészítői stratégiáit, és hogy miképpen határozzák meg a saját szerepüket a különböző platformokon.

Jelen dolgozat kutatásom első fázisa, amely fő fókusza a közösségi média, szűkebben az Instagram, a Facebook és a TikTok, csak érintőlegesen foglalkozik egyéb közösségi oldalakkal, weboldalakkal és mobilapplikációkkal. Értekezésem nem terjed ki az egyes művek stilisztikai és minőségi vizsgálatára, a hashtagek és egyes oldalak elemzésénél azonban a művek mennyisége fontos vizsgálati szempont. Célom, hogy esettanulmányok áttekintésével felvázoljam a magyar instaköltészet főbb tartalomkészítői irányvonalait és a szereplők szerepmeghatározásait. Az előzetes eredmények értelmezése helyezi majd kontextusba a kutatás második fázisát, amely során kérdőívezéssel és további mélyinterjúkkal, statisztikai adatokkal kívánom a témát alaposabban feltárni.

szerző

  • Tóth Judit
    Kommunikáció és médiatudomány mesterszak MA
    mesterképzés (MA/MSc), nappali

konzulens

  • Dr. Gács Anna
    docens, Szociológia és Kommunikáció Tanszék

helyezés

III. helyezett