Regisztráció és bejelentkezés

Az önreprezentáció árnyalatai

A dolgozat témája a magyarországi roma önreprezentáció vizsgálata a Dikh TV által készített "Minden álmod" című websorozat kevert módszertanú keretelemzésével. A kutatás kiindulópontja az a szakirodalmilag megalapozott állítás, hogy a hazai, többségi társadalmi médiumok a társadalomban létező sztereotípiákra alapoznak a romák, roma karakterek ábrázolásánál, ami erősíti a társadalomban már fennálló romaképet. Nagyon kevés olyan vállalkozás van, ahol roma önreprezentációról beszélhetünk, így a kutatás középpontjába egy olyan nagy elérésű, modern websorozat került, ami erre tett kísérletet. A kutatás hipotézise, hogy egy olyan médiatermék, amiben a romák saját magukat jeleníthetik meg autentikusabb ábrázolást fog képviselni, kilépve a mainstream média által kreált keretrendszerből. A mintán elsőként olyan multimédiás tartalomelemzést végeztem, ami során nem csak a sorozat dramaturgiáját, de a képi világot, valamint a zenei aláfestéseket és ezek kivitelezését is szemügyre vettem, mindez pedig segítségemre volt abban, hogy a különböző kereteket meg tudjam határozni és leírást készíteni róluk. A keretek kialakításánál fontos rendezőelv volt, hogy a Fiske-Cuddy-Glick által bevezetett warmth-competence mátrixon milyen pozíciót foglalnak el a különböző szereplők, valamint az elemzés során elkülönítettem a sorozat roma és nem roma szereplőit is, hogy ezzel összehasonlítási alapot képezzek. Mindezen vizsgálatok arra az eredményre jutottak, hogy három kardinális szereplője van a sorozatnak, akik saját maguk jelenítenek meg egy-egy keretet. Fontos pontja a dolgozatnak az az interjú, amit Balogh Elekkel, a sorozat készítőjével vettem fel, melyben az általam a tartalom- és keretelemzés során felismert konklúziókra reflektált magáról a készítői szándékról. Utolsó elemzési szempont volt a készítők részéről elkövetett figyelmetlenségek kódolása, ugyanis megvizsgáltam a sorozatra adott reakciók közül a Dancsó Péter nevű, magyarországi viszonylatban legnagyobb elérésű Youtube videós tartalmait, aki öt videón keresztül reflektált a sorozat epizódjaira paródia formájában. Dancsó Péter videóit a dramaturgiára vonatkozó megszólalásai, valamint a technikai kivitelezésre adott megjegyzései alapján elemeztem, ezzel választ keresve arra a kérdésre, hogy tulajdonképpen velük nevet-e vagy rajtuk, így hitelesnek tekinthető-e maga az önreprezentáció, eléri-e a kívánt autentikus hatást.

szerző

  • Mátyus Barbara Virág
    Kommunikáció és médiatudomány mesterszak MA
    mesterképzés (MA/MSc), nappali

konzulens

  • Dr. Janky Béla
    egyetemi docens, Szociológia és Kommunikáció Tanszék