Regisztráció és bejelentkezés

A közösségi médiaplatformok tartalomkontroll-szabályozásának alakulása az EU-ban a Digitális Szolgáltatási Rendelettel

Dolgozatomban a közösségi médiaszolgáltatók tartalommoderálására vonatkozó szabályozás jelenlegi alakulását vizsgálom az EU-ban. Arra keresem a választ, hogy alkalmas-e az új szabályozás, a Digitális Szolgáltatási Rendelet, a közösségi média hatékony tartalommoderálásának jogi rendezésére úgy, hogy az az aktuálisan kritikus problémákat orvosolja.

Az új átfogó rendelkezés hivatott rendezni azokat a szabályozási kérdéseket, amikre a 2000-ben bevezetett E-ker. Direktíva nem ad választ. Az elmúlt két évtized technológiai fejlődése, társadalmi változása megalapozza az online szolgáltatókra vonatkozó szabályozás újratervezését, aktualizálását.

Munkámat a tartalomszabályozást övező alapjogi konfliktus feltárásával vezetem be, melynek része a véleménynyilvánítás szabadságának védelmének, valamint az állam és a szolgáltató jogi viszonyának megismerése. Itt kitérek a közösségi média azon ismérveire is, amik megalapozzák a nyilvános online kommunikáció szabályozási igényét, különös tekintettel a társadalmi kockázatokra. Az online tartalomközvetítő szolgáltatók tartalomszabályozását megalapozó rendelkezés, az E-ker. Direktíva releváns elemeinek összefoglalása után a jelenlegi szabályozás hiányosságait mutatom be a jogalkotó és a hazai szakértői közösség által megfogalmazott értékelések alapján. A továbbiakban azt vizsgálom, hogy az új, 2020 decemberében benyújtott Digitális Szolgáltatási Rendelet tervezete ezeket a hiányosságokat mennyiben orvosolja, illetve mik azok a kérdések, amik tisztázatlanok maradnak.

Dolgozatom célja a tartalommoderálás szabályozási lehetőségeinek megismerése, megértése és a továbbra is fennálló szabályozásbeli hiányosságok azonosítása.

szerző

  • Aniot Laura
    Kommunikáció és médiatudomány mesterszak MA
    mesterképzés (MA/MSc), nappali

konzulens

  • Dr. Nagy Krisztina
    egyetemi adjunktus, Üzleti Jog Tanszék

helyezés

III. helyezett