Regisztráció és bejelentkezés

A K&H bank CSR tevékenységének és szponzorációs stratégiájának kapcsolata

A CSR (comparative social research/társadalmi felelősségválalás), mint jelenség egyre nagyobb jelentőséggel bír a vállalatok életében, csakugyan, mint a szponzoráció. TDK dolgozatom során a két jelenséget vizsgálom meg és azok egymásra gyakorolt hatásait elemzem. A vizsgálatomhoz a K&H bankot vettem alapul és az ő általuk folytatott társadalmi felelősségvállalásukat és az intézet által folytatott szponzorációs stratégiát kezelem adatként és kiindulópontként. A banktól kapott anyagok által alakítom ki a dolgozatom fő struktúráját, azok elemzésével és kiértékelésével. A jelentős következtetéseket különböző szakirodalmakra alapozom. A magyar nyelvű forrásokon kívül angol nyelvűvel is dolgozom, hogy minél helytállóbb és jobb eredményt érjek el a dolgozatom minőségét illetőleg. A hipotézisem az, hogy a két terület között valamilyen mértékű kapcsolat fenn áll. Ezt a dolgozatomban kifejtem és tényekkel alátámasztva igazolom, illetve cáfolom.

A TDK munkám során, csak szekunder kutatási anyagokkal dolgozom, mivel a primer kutatási eszközöket nem tartom szükségesnek a témámat tekintve.

szerző

  • Mavrogenis Ariadné
    Kommunikáció és médiatudomány alapszak BA
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Dr. Csordás Hédi Virág
    egyetemi adjunktus, Filozófia és Tudománytörténet Tanszék

helyezés

Nem ért el helyezést