Regisztráció és bejelentkezés

Nyitott ajtók, vastag falak- Énvédelmi technikák az érzelmi munkát végzők körében

Dolgozatomban arra kívánok rávilágítani, hogy milyen kihívásokkal járhat az érzelmi munkát végző magyarországi önkéntesek munkavégzése. Helyzetük ellentmondása, hogy egyszerre kell nyitottnak lenniük segítettjeik felé, ugyanakkor az érzelmi megterheltség kiküszöbölése érdekében erősen énvédelmezőnek is.

Dolgozatom célja, hogy a szakirodalmi bevezetés után elemzést készítsek a felvett mélyinterjúkról, melyeknek alanyai rendszeresen vagy alkalomszerűen érzelmi munkát végző magyarországi önkéntesek.

Kutatásom során elengedhetetlennek tartom a szerepelméleti megközelítést, valamint az érzelmi munkavégzés jellegzetességeinek bemutatását, melynek részét képezi az esetleges kiégés, valamint a self, az identitás kérdésének behatóbb vizsgálata. Az online véghezvitt mélyinterjúk grafikus ábrázolásához a Miro programot hívtam segítségül, az adatok felvételéhez pedig az asztalszínpad módszert használtam.

Kutatómunkám célja, hogy feltérképezzem, milyen módon figyelhető meg az alanyok egy-egy önkéntesi helyzetében a Hochschild-i surface acting, deep acting, vagy a későbbi szakirodalmakban tárgyalt emotional suppression jelensége; illetve, hogy milyen - intézményileg támogatott, vagy egyénileg kivitelezett - énvédelmi technikákat alkalmaznak, és ezek mennyire bizonyulnak hatékonynak.

szerző

  • Harangozó Lilla
    Kommunikáció és médiatudomány alapszak BA
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Dr. Blaskó Ágnes
    adjunktus, Szociológia és Kommunikáció Tanszék

helyezés

I. helyezett