Regisztráció és bejelentkezés

A városrehabilitációval teremtett gettók esete Veszprémben

A dolgozatban Veszprém leromlott városrészeinek rehabilitációját vizsgálom. A téma fontosságát és aktualitását egy új, elfogulatlan nézőpontból vizsgálom.

Foglalkozom a Séd patak völgyének, a ma romantikusan csak “Szerelem-sziget és környékeként” emlegetett, egykor kevésbé romantikus, alacsony státuszú történelmi városmag átalakulásával.

Végigkísérem a városrész történetét a virágzásától annak leromlásáig, majd újra felemelkedéséig. Kutatásomban figyelemmel követem a kitelepülések körülményeit, illetve azon területek sorsát, ahová zajlottak az átköltözések.

Ennek megfelelően kutatásom a hírhedt Házgyári út 1-es szám alatt álló “Pokoli torony” témájában csúcsosodik ki. Bemutatásra kerül a toronyház múltja, jelene és jövője az azokat meghatározó külső és belső alakító tényezők vizsgálatával.

A valóság ábrázolásához mélyinterjúk készülnek, hogy számos szereplő szemszögéből megismerhetővé váljon a völgy és a torony története. Nem csak az “utca embere”, de a toronyházban tevékenykedő Máltai Szeretetszolgálat, a helyi lakásügynökség és a lakók is megszólalnak dolgozatomban. Döntéshozói oldalról a városi önkormányzat bevonásával készül kutatás mind a két városrehabilitáció kapcsán.

Fő cél értékelni ezen városrehabilitációk sikerét és kimenetelét, más hasonló nagyvárosokban, hasonló időszakban történt városrehabilitációkkal való összehasonlításban.

szerző

  • Torma Zsófia
    Regionális és környezeti gazdaságtan MSc
    mesterképzés (MA/MSc), nappali

konzulens

  • Dr. Kocsis János Balázs
    egyetemi docens, Szociológia és Kommunikáció Tanszék

helyezés

Nem ért el helyezést