Regisztráció és bejelentkezés

Bollywood – kulturális identitás, a globalizáció hatása a hindi nyelvű filmgyártásra

A „Bollywood” kifejezés az indiai angol nyelvű sajtó találmánya, mely az 1970-es évektől fokozatosan nyert teret a köztudatban, eleinte, mint a kizárólagosan üzleti céllal készülő hindi nyelvű mainstream filmeket lefedő gyűjtőkifejezés, majd fokozatosan egyre tágabb jelentéstartammal gazdagodott. A hétköznapi nyelvhasználatban ma már gyakran értjük alatta az indiai filmgyártás egészét, holott a kifejezés a bombayi hindi nyelvű filmkészítésre vonatkozik (neve Mumbai eredeti nevének és az amerikai álomgyár, Hollywood összevonásából ered). A dolgozat során az indiai filmgyártás területi, nemzetiségi és nyelvi jellegzetességei kerülnek górcső alá, a bevezetésben feltérképezésre kerülnek az indiai filmgyártás kulturális gyökerei, sor kerül annak kulturális identitásának meghatározására, a bollywoodi film elhelyezésére a térség rendkívül színes és sokrétű kulturális palettáján. A dolgozat vezérfonala a bollywoodi film tartalmi, filmnyelvi, cselekményvilágot érintő sajátosságainak ismertetése, illetve a globalizáció kétirányú működésének szemléltetése mentén halad. A bollywoodi filmipar globalizálódását a bevezető részben ismertetett stíluselemek, műfaji jellegzetességek szintjén végbemenő (esztétikai, technikai, narratív) változások, a globalizálódás folyamatának áttekintés, a valós és lehetséges következmények feltárása során mutatom be, míg a lezárásban sor kerül Bollywood szerepének alátámasztására a világ filmnyelvi és általános szemlélet- és látásmódjának formálásában. A dolgozat során alkalmazott módszertan nagyrészt kutatómunkán, forrásgyűjtésen és az ilyetén módon rendelkezésre álló szakirodalom felhasználásán és egyéni filmelemzésen alapszik, a globalizáció folyamatának leírása során elsősorban szociológiai szemléletmód alkalmazása érhető tetten.

szerző

  • Horváth Fruzsina
    kommunikáció és médiatudomány
    alapszak

konzulens

  • Dr. Orbán Annamária
    egyetemi docens, Szociológia és Kommunikáció Tanszék

helyezés

Jutalom