Regisztráció és bejelentkezés

Az Alternatív Valóság Játékok alkalmazásának lehetősége az oktatásban

A kilencvenes években egyre több olyan játék jelent meg a világon, amelyek eltértek a hagyományos játéktípusoktól, ezek közé tartozott az Alternatív Valóság Játékok is (továbbá AVJ). Az utóbbi 5-8 évben az AVJ alkalmazása egyre népszerűbb az oktatás területén is.

Az elméleti keret kidolgozásához fontosnak tartom a klasszikus játék-meghatározások és a játék osztályozások, elméletek áttekintését. Ezekkel összehasonlítom az Alternatív Valóság Játék definícióit, működési struktúráját és a már meglévő kutatásokat, amelyek segítségével pontosan meghatározom, hogy mit tekintek ilyen típusú játéknak. Az AVJ rendelkezik olyan tulajdonságokkal, amelyek képesek lekötni és ösztönözni a gyerekeket tanulás közben. Ezen elemeit vizsgálom meg, sikerességének okait keresem munkám során. Az Alternatív Valóság Játékok ösztönzik a kollektív tudás létrejöttét, valamint ezáltal a tanuló önálló tudását is elősegítik. Számos más pozitív hatása is van az ilyen játékoknak, amelyekben a dolgozatban térek ki.

Az utóbbi állítást már elvégzett kutatásokból és működő példákból kiindulva saját kutatásommal támasztom alá. A kutatásom két részből áll. Egyike egy magyar AVJ (City Adventure 2.0 Pécs) működésének megfigyelése és a játékosokkal elvégzett kvantitatív kutatás feldolgozása. A vizsgálat során arra koncentrálok, hogy fellép-e valamilyen tudásbeli változás a játékosoknál. A másik része egy magyarországi, kimagasló sikereket elért módszer vizsgálata. A Komplex Instrukciós Program (KIP) heterogén osztályokban folyó eredményes oktatást teszi lehetővé. A program magyarországi „honosítójával” Kovácsné Dr. Nagy Emesével végeztem kvalitatív kutatást, aki az első ilyen jellegű iskolának az igazgatója. Ezt kiegészítve terepmunkát is végzek ebben az intézményben, az ilyen jellegű KIP-es órák látogatásával. A KIP-es módszer pontosan meghatározott kerettel rendelkezik ezért alkalmas arra, hogy összehasonlítható legyen ezzel a speciális játéktípussal. Az AVJ-k jól kiegészíthetik az ilyen jellegű oktatást.

Dolgozatom egyik célja az AVJ-ben rejlő lehetőségek bemutatása. Az ilyen jellegű játékok felhasználási módjai sokrétűek, mégis Magyarországon eddig kevésbé ismertek, így a másik célja a kutatásomnak az, hogy ezek itthon is ismerté válhassanak.

szerző

  • Lehóczky Eszter
    kommunikáció- és médiatudomány
    mesterszak

konzulens

  • Kacsuk Zoltán
    egyetemi tanársegéd, Szociológia és Kommunikáció Tanszék

helyezés

III. helyezett