Regisztráció és bejelentkezés

Tedd, ne tedd, csináld, ne csináld - A társadalmi célú reklámokról.

A reklámok, hirdetések, felhívások az élet szinte minden területét felölelik. A legelterjedtebb információ közvetítők egyike a reklám, mely kikerülhetetlen és akarva, akaratlanul a tekintetünkbe ütközik. A társadalom nagyobb részének a reklám szó hallatán valamilyen termékről vagy szolgáltatásról való tájékoztatás jut eszébe, mely sztereotípiával a dolgozat témája szembemegy.

Dolgozatunk első részében, rövid történeti áttekintés után, általánosan kerül bemutatásra a marketing, ezen belül a reklám illetve a propaganda. Ezt követően a reklámok fajtái, majd a dolgozat központi „szereplőjére” kerül a hangsúly.

A teoretikus alapok ismertetése után, a kereskedelmi, valamint a politikai reklámcsoportot izolálva, a társadalmi célú reklámok (TCR) és azok csoportjai, fajtái, megjelenési módjait mutatjuk be. A TCR-ek olyan témaköröket ölelnek fel, amelyek függetlenek bármilyen kereskedelmi/gazdasági befolyásoltságtól. Az élet azon területeire mutatnak rá, különböző kognitív és érzelmi hatásokkal dolgozva, attitűdváltozási célzattal, amelyek előtérbe helyezik az emberek szociális, egészségügyi helyzetét, vagy akár a kultúrához, környezethez való viszonyulását. Ennek értelmében a TCR-ek tárgyát képezhetik egészségüggyel, környezettel vagy szociokultúrális magatartással kapcsolatos elemek. Ezen csoportosítás saját tapasztalatokon alapszik és egy adott témakörön belül, demonstratív céllal, számos megvalósítási példa és azok elemzése fogalmazódik meg.

Az elemzések során fő szempont volt az, hogy a képi, szöveges, vagy multimédiás reklámtípusokhoz tartozó jellegzetesség hogyan ötvöződnek a TCR-ek sajátosságaival.

A példák felvázolását követően, a munka továbblépéseként, olyan gondolat vetődött fel, mely szerint nem csak szubjektív meglátások alapján kerüljenek górcső alá a TCR-ek. Az ötlet továbbgörgetéseként fogalmazódott meg azon fejezet, mely a TCR készítés kihívásaival és indíttatásaival foglalkozik – szakmabeliek által adott interjúkra támaszkodva.

Összegzésként elmondható, hogy a TCR-ek hatékonysága nagymértékben függ a célközönség földrajzi elhelyezkedésétől, társadalmi rétegződésétől, élet- és gondolkodásmódjától, valamint nem elhanyagolhatóan attól, hogy mit is tart a társadalom értéknek. Ezen faktorok összehangolása a reklámkészítés technikai elemeivel kulcsfontosságú. Ezért végül, de nem utolsó sorban a készítők elhivatottsága és széles látókörűsége sem egy elhanyagolható tényező a TCR sikeres és eredményes reprezentálásban.

szerzők

 • Manhertz Gábor
  mechatronikai mérnöki
  nappali alapszak

 • Serban-Popa Casandra
  pénzügy
  mesterszak

konzulens

 • Dr. Virányi Péter
  c. egyetemi docens, Szociológia és Kommunikáció Tanszék

helyezés

Nem ért el helyezést