Regisztráció és bejelentkezés

STEM és gender: Hogyan zárjuk el a csöpögő csapot? (angol)

Dolgozatomban a nőkkel szembeni előítéletek és a nemi diszkrimináció hatását vizsgáltam a tudománnyal, technológiával, műszaki tudományokkal és matematikával (angolul összefoglalóan: STEM-mel) kapcsolatos területeken. Statisztikai adatok segítségével elemeztem a férfi-nő arányt, és megmutattam, hogyan csökken fokozatosan a nők száma, különösképpen a négy kritikus periódusban: a korai gyermekkorban, tinédzser korban, gimnáziumi valamint egyetemi-munkavállalási szakaszban.

Az ipar szektor-specifikus analízise és egy kvalitatív felmérés keretében kapott válaszokon keresztül rámutattam az alternatív közösségekben és a magán non-profit szektorban rejlő, eddig kihasználatlan lehetőségekre. Arra a következtetésre jutottam, hogy a fiatalokat célzó oktató programok és önszerveződő közösségek nagyban elősegíthetik a gender mainstreaminget, és hozzájárulhatnak a job férfi-nő arányhoz a STEM-hez kötődő szakmákban.

Ennek alátámasztására a dolgozatban bemutatom a hackerspace modellt, amely felméréseim alapján alkalmas lehet a fent említett célok megvalósítására, valamint hazai és külföldi példákkal illusztrálom, hogyan lehet a lányok érdeklődését már az általános iskolai és gimnáziumi évek alatt felkelteni a természettudományok és reáltudományok iránt.

szerző

  • Varga Judit
    gazdálkodási és menedzsment
    alapszak

konzulens

  • Dr. Orbán Annamária
    egyetemi docens, Szociológia és Kommunikáció Tanszék