Regisztráció és bejelentkezés

Önbizalom-növelő élménysokk 2.0

Vizuális kommunikációval nem csak a médiában és a hirdetések világában találkozunk, akkor is ezt a tevékenységet folytatjuk, amikor a megjelenésünkkel és életstílusunkkal reprezentáljuk saját magunkat a külvilág felé. A vizuális kommunikáció és a stíluskommunikáció így részben fedik egymást, és diplomamunkámban - mellyel most a Konferencián is indulni kívánok - éppen ezt a metszetet kívánom vizsgálni. Arra keresem a választ, hogy azok az egyének, akik felismerik azt, hogy megjelenésük előnyt jelentő kommunikációs eszköz, hogyan értelmezik és használják ki a makeover tartalmak nyújtotta lehetőségeket, miért veszik igénybe azokat, és az átalakulást követően képesek-e az új kommunikációs formát az elvártak szerint alkalmazni.

A tanulmány elméleti hátterét a 2012-es „Önbizalom-növelő élménysokk”: stílusosság, ízlés és makeover című TDK dolgozatom adja. Be kívántam emelni továbbá a médiatartalmak és programok gyártási aspektusait a szociológiai szempontok mellé, illetve a testiséggel és a testképpel foglalkozó elméleti anyagokat a pszichológia területéről.

Mivel arra kerestem a választ, hogy az, aki ezeknek a tartalmaknak részese, hogyan dolgozza fel és illeszti saját habitusához a tanultakat és látottakat. Primer kutatást is készítettem az elméleti háttér mellé, melyben olyan egyéneket interjúztattam, akik részt vettek makeover műsorokban vagy átalakító programokban. Figyelembe kell venni, hogy a makeover tartalmak igen sokszínűek: az önsegítő könyvektől, az átalakító műsorokon át, egészen a lifestyle coaching mikro vállalkozásokig rengeteg lehetőség adódik az egyén számára az átalakításhoz. Dolgozatomban azonban főként egy személy nevével fémjelzett műsorokat vizsgáltam részletesen.

Kutatásom eredményei igen meglepőek lettek, amivel úgy gondolom, hogy a jövőben is érdemes foglalkozni, hiszen így lehet a résztvevőkben lezajlott változások hosszútávú hatásaira fényt deríteni.

szerző

  • Tóth Zsuzsanna
    kommunikáció- és médiatudomány
    mesterszak

konzulens

  • Dr. Barna Róza Emília
    egyetemi docens, Szociológia és Kommunikáció Tanszék

helyezés

I. helyezett