Regisztráció és bejelentkezés

A tranzakcióanalízis és a társalgási maximák

A dolgozat témája és egyben fő kérdése is az, hogy egy adott szituációban milyen módon befolyásolhatja az én-állapotokat a társalgási maximák megsértése. Ehhez verbális, nem-verbális kommunikáció témában íródott szakirodalmat, a grice-i maximákat, valamint Berne elméletét, a tranzakcióanalízist használom fel.

Elsőként, a bevezetőben összefoglalom a dolgozat célját, témáját, az elemzés eszközeit, majd bemutatom azt a választott kommunikációs helyzetet, mely a dolgozatban a későbbiekben elemzésre kerül.

Ezután az elemzés során kiemelt fontossággal bíró, releváns fogalmak ismertetése történik meg: a társalgási maximák ismertetésével egyben megkezdődik a szituáció elemzése is, mivel a fogalmakhoz már hozzákapcsolódnak a választott videóban szereplő események is.

Ezt követően a tranzakcióanalízis kap nagyobb szerepet, majd a szituációban résztvevő felek mind a verbális, mind a nem-verbális kommunikációjának vizsgálata következik szakirodalmilag megalapozott eszközökkel és módszerekkel.

A tranzakcióanalízis elemzése során figyelembe veszem azt, és egyben új kérdésként is tekintek arra, hogy a grice-i maximák megsértése miképpen befolyásolja a kommunikációs szituációban a különböző én-állapotok változását.

Miután a fő elemzési lépések elkészültek, megkezdődik a kapott eredmények összefésülése. Következtetéseket vonok le a a tranzakcióanalízis és a maximák kapcsolatára, valamint az én-állapotok változására nézve, végül pedig lezárásként összefoglalom a dolgozat legfontosabb megállapításait.

szerző

  • Pávó Mercédesz
    kommunikáció és médiatudomány
    alapszak

konzulens

  • Dr. Tanács János
    egyetemi docens, Filozófia és Tudománytörténet Tanszék

helyezés

Nem ért el helyezést