Regisztráció és bejelentkezés

A felelősségteljes kommunikáció

A gazdaságos gondolkodás, a gazdálkodás fogalma, ha nem is tudományos megközelítésből, de egyidős az emberiséggel. Maga az ökonómia is a görög ’oikosz’ szóból ered, mely háztartást jelent. A család mely a háztartást alkotja az emberiség legrégebbi és legszorosabb társadalmi tényezője. A háztartás alapvető feladata, hogy biztosítsa tagjai számára, a szükséges élelmet és biztonságot nyújtson a külső támadások ellen. Ez a fajta gondolkodás az, amely meghatároz minket. A felelősség vállalás önmagában elemi alkotója egy ember személyiségének, ha nem is ugyanabban értünk egyet. Nem ugyanazon a skálán mozog a preferencia rendszerünk, abban mégis egyet érthetünk, hogy mindannyiunk számára vannak olyan dolgok, melyeket különös gondossággal védelmezünk.

Ahogyan a történelem változott, a korok normái, etikai elvárásai fejlődtek, úgy vált ez a fajta felelősség érzet egyre szélesebbé. A mai kor elvárásainak megfelelve már nem csak saját háztartásunk iránt érzünk felelősséget, hanem társadalmi szerepeink és környezetünk iránt. Magától értetődő, hogy korunk egyik legnagyobb befolyással bíró szférája felé is fellépett ez a fajta elvárás.

Így ma már nem csupán az elvárás, hogy egy vállalat minél jobb minőségű termékeket, szolgáltatásokat kínáljon, minél kedvezőbb áron, de egyre nagyobb igény jelent meg arra, hogy az adott cég a közösség normáinak megfelelően a vérkeringés részévé váljon. Ennek a fejlődésnek köszönhetően mára természetes, hogy a vállalatoknak mind termékükkel, mind munkavállalóikkal szemben kötelezettségeket vállalnak. A 21. század elejére újabb forduló ponthoz ért ez a fejlődés. A szemünk előtt változott az üzleti struktúra a felelősségvállalás terén. Míg régen a ’mindenki a maga portáján söprögessen’ elv jegyében a belső működés ’tisztán tartása’ volt a célja – esetleg a legfontosabb érintettek figyelembe vételével – addig manapság nem csupán az fontos, hogy lépjünk ki a saját portánkról, hanem az is, hogy ezt a külső teret tekintsük a magunkénak. Ennek jegyében vált a társadalmi felelősségvállalás korunk üzleti életének egy meghatározó részévé.

,,A vállalati társadalmi felelősségvállalás olyan törekvés, melynek értelmében a vállalatok önkéntes alapon üzleti tevékenységükbe integrálnak társadalmi és környezetvédelmi célkitűzéseket is, és ezen elvek mentén alakítják kapcsolataikat érintettjeikkel. (Európai Bizottság, 2001)

Az Európai Bizottságtól idézett megfogalmazásban is olvasható, hogy a vállalatok mind ebben önkéntes alapon vesznek részt. Sem törvény, sem jogszabály nem kötelezi őket arra, hogy bármely ilyesfajta kezdeményezést vállaljanak.

Rengeteg kérdés merül fel ennek kapcsán, melyek mind segíthetnek abban, hogy jobban átláthassuk a tevékenység kialakulását, motivációját és megvalósulását. Továbbá ezek azok a kérdések, melyek bennem is felmerültek a dolgozatom témájának megválasztásakor, és amelyekre a válaszokat kerestem.

- Miért alakult ki?

- Növelheti a profitot?

- Amennyiben mindez egy önkéntes tevékenység, mégis miért vált a verseny egy meghatározó tényezőjévé?

- Milyen problémák megoldásában vehetnek részt?

- Az üzletiszférában tevékenykedő vállalatok képesek valódi társadalmi problémákat megoldani vagy csupán szimpátia kampányok ezek?

A felmerülő kérdéseket a vállalati társadalmi felelősségvállalás majd 100 éves története válaszolta meg, és melyeket a következő dolgozatban próbálok meg összegyűjteni. Továbbá elengedhetetlennek tartom a globális világunk társadalmi problémáinak bemutatását, hiszen a téma, melyet vizsgálok az ezek iránti felelősségvállalásra próbálja felhívni a figyelmet – természetesen a teljesség igénye nélkül, hiszen e téma egy újabb dolgozat terjedelmét megkövetelné. Dolgozatom foglalkozik az állam meghatározó szerepével is a témában, hiszen kiemelkedően fontos tevékenysége a fejlődés érdekében. Végezetül üzleti tudományok szempontjából is vizsgálódik a dolgozat, melyben egyre nagyobb létjogosultságot kíván magának a téma.

Továbbá egy közismert bútorgyártó és forgalmazó cég, az IKEA tevékenységén keresztül, mutatom be egy multinacionális vállat társadalmi felelősségvállalásának megvalósulását a gyakorlatban.

Remélem dolgozatom segítségével röviden és egyszerűen átláthatóvá válik, a társadalmi felelősségvállalás szerepe az üzleti életben, valamint annak befolyásoló ereje a mindennapokban.

szerző

  • Balog Orsolya
    Nemzetközi gazdálkodás alapszak BA
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Dr. Virányi Péter
    c. egyetemi docens, Szociológia és Kommunikáció Tanszék

helyezés

III. helyezett