Regisztráció és bejelentkezés

A rezsicsökkentés hatása a villamos energia egyetemes szolgáltatóira

A dolgozatomban egy mindenkit érintő és nemzetgazdaságilag is fontos témakört vizsgáltam. 2013-ban Magyarországon a kormányzat fontos rendeleteket hozott, miszerint a távhő, a földgáz és a villamos energia árát központilag határozzák meg.

Dolgozatomban elsőként arra kerestem a választ, hogy hogyan épül fel a villamosenergia-piac, és milyen törvényi szabályozás kapcsolódik a piachoz. Ehhez a villamosenergia-törvényt és több tanulmányt is áttekintettem annak érdekében, hogy értelemezni tudjam a piacon szereplő vállalatok helyzetét és feladatkörét. Ezt követően fontosnak tartottam a rezsicsökkentés részletes megismerését, melyhez több kormányrendeletet is áttekintettem. Ezekből a rendeletekből megtudható, hogy négy egyetemes szolgáltató volt Magyarországon, ezek: az EDF DÉMÁSZ Zrt., az E.ON Energiaszolgáltató Kft., az ELMŰ Nyrt. és az ÉMÁSZ Nyrt. Ez a kép 2015-től annyiban változott, hogy az ELMŰ Nyrt. és az ÉMÁSZ Nyrt. helyett az egyetemes szolgáltatást az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt. vette át.

Az elemzendő vállalatok kiválasztásánál a közös ismérv a tulajdonosi kör vizsgálata volt, így a mélyebb elemzést a 3 többségi német tulajdonban lévő vállalatnál végeztem, azaz az ELMŰ Nyrt.-nél, az ÉMÁSZ Nyrt.-nél és az E.ON Energiaszolgáltató Kft.-nél. Ezek a vállalatok uralják a magyar villamosenergia-piac nagy részét az egyetemes szolgáltatás tekintetében. Ezen vállalatok elemzésével arra kerestem a választ, hogy vajon a rezsicsökkentés milyen hatással volt a szolgáltatókra, mekkora bevétel kieséssel járt és ez milyen hatással volt az eredményükre. Mindehhez a pénzügyi számvitel adta eszköztárat használtam és vagyoni, pénzügyi és az eredményt érintő vizsgálatokat végeztem. A 2008-as villamosenegia-piac liberalizációnak köszönhetően az említett szolgáltatók kötelesek tevékenységek szerint felosztani a beszámolóikat, ennek köszönhetően elkülönítetten megtalálható az egyetemes szolgáltatásra, a kereskedelmi tevékenységre, a közvilágításra és az egyéb tevékenységekre vonatkozó mérlegük és eredménykimutatásuk is egyaránt. Ennek köszönhetően üzletági szinten is meg lehetett vizsgálni, hogy mit is jelentett ezen szolgáltatók számára a rezsicsökkentés bevezetése.

Összvállalati szinten megállapítottam, hogy a rezsicsökkentés nem eredményezett változást a vizsgált vállalatok eredményességében, ugyanakkor a tevékenységi köröket vizsgálva jelentős átrendeződéseket figyeltem meg. A jövőre vonatkozóan pedig célomul tűztem ki, hogy a vállalati szektor megismerése után az intézkedéscsomag társadalmi hatásait is vizsgálni fogom annak érdekében, hogy egy még átfogóbb képet kaphassak arról, hogy mit eredményezett a rezsicsökkentés bevezetése.

szerző

  • Kispál Katalin
    Pénzügy MSc
    mesterképzés (MA/MSc), nappali

konzulens

  • Szívós László
    egyetemi tanársegéd, Pénzügyek Tanszék

helyezés

II. helyezett