Regisztráció és bejelentkezés

Magyarország a konferenciák világában

A világ egyik legdinamikusabban fejlődő iparága a turizmus. A nemzetközi kereskedelem egyik legfontosabb komponense, a világ GDP-jének 9%-a turizmusból származik. Míg a turisták száma az 1950-es években 25 millió körül mozgott, addig 2014-re ez a szám 1 135 millióra emelkedett. Ez azonban nem csak a szabadidő turizmusnak, hanem a hivatásturizmus növekvő szerepének is köszönhető.

A hivatásturizmus az egész turisztikai ipar leggyorsabban fejlődő ágazata, a 20. század második felére vált fontos iparággá. Ezt támasztja alá az a tény is, hogy az elmúlt 50 évben a konferenciákon résztvevők összes száma közel tizenegyszeresére növekedett, 2012-ben már elérte a 22 millió főt. Magyarország és főleg Budapest is jól teljesít a nemzetközi konferenciaturizmust jellemző rangsorokban, 2013-ban fővárosunk a 17. helyen végzett a megrendezett nemzetközi konferenciák városok szerinti bontásában. Éppen ezért fontos nem csak nemzetközi, hanem hazai szinten is vizsgálni a MICE (Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions & Events) iparág növekvő jelentőségét és hatását a hazai szállodaiparban.

Bemutatom először a turizmus és a konferenciaturizmus nemzetközi fejlődését, tendenciáit, valamint növekvő szerepüket a világgazdaságban. Ezután ezeket a trendeket a magyar statisztikák tükrében is ismertetem. Dolgozatomban két magyarországi konferencia szálloda beszámolóját elemeztem, annak érdekében, hogy lássam, a konferenciaturizmus nemzetközi tendenciái és befolyása itthon is érvényesül-e. A szállodáknak ezért egyrészt a mérlegüket elemeztem a vagyoni és pénzügyi helyzetük megismeréséért, másrészt pedig az eredménykimutatásukat a jövedelmi helyzetük feltárásért, melyekkel a célom az iparág legfontosabb mutatószámainak bemutatása. A kiegészítő mellékleteikből minél több, és részletesebb információt igyekeztem kinyerni a működésükre koncentrálva.

szerző

  • Szuhai Krisztina
    Vezetés és szervezés MSc
    mesterképzés (MA/MSc), nappali

konzulens

  • Szívós László
    egyetemi tanársegéd, Pénzügyek Tanszék

helyezés

Nem ért el helyezést