Regisztráció és bejelentkezés

Magyar húsipari vállalatok számviteli elemzése

Az elmúlt pár évben egyre többet lehet hallani a magyar húsipar hanyatlásáról, a sajtó rendszeresen foglalkozik a témával, ám a kialakult helyzet okait kevesen firtatják. Dolgozatom témaválasztásánál biztos voltam benne, hogy élelmiszeripari vállalattal szeretnék foglalkozni, s így ennek leszűkítésével esett választásom a húsiparra. Kíváncsi voltam, hogy vajon a nagyobb cégek működésében, számszerű adataiban, eredményeiben mennyire tükröződik a sokat zengett mondat: „Végveszélyben a magyar hús?” . Elemzésem középpontjába egy vezető magyar vállalatot, a Pick Szeged Zrt-t helyeztem, melynek vagyoni, pénzügyi, illetve jövedelmi helyzetét vetem össze a Pápai Hús 1913. Kft. eredményeivel. Utóbbi vállalat nemrég, 2009-ben alakult a helyiek összefogásával, mivel elődje, a Pápai Hús Zrt. ellen, a Carnex csoport tagjaként felszámolási eljárást indítottak, s ezzel a cég valóban végveszélybe került.Időközben, idén júliusban a cég újfent csődeljárást kért maga ellen, mivel komoly fizetési gondokkal küzd. Mi sem bizonyítja ennél jobban, hogy a magyar hússal foglalkozó vállalatoknak küzdeniük kell életben maradásukért.

Ezt az aktuális témát tehát számviteli aspektusban közelítem meg, mivel véleményem szerint a vállalkozások működésében meglehetősen fontos szerepe van ennek a tudományágnak. A vállalat vezetői számára egy számviteli beszámoló megfelelő adatokat nyújthat az eredmények méréséhez, a kitűzött célok elérésének vizsgálatához, s ugyanakkor a jövőbeni tervek előkészítéséhez is. Dolgozatom során én is a cégek múltbéli adataira támaszkodom, munkám kiindulópontját a vállalatok által nyilvánosságra hozott eredménykimutatások, mérlegek, kiegészítő mellékletek képzik. Ezen adatokból, a szakirodalomból merített képletekkel előállítottam a kutatásomat legmegfelelőbben segítő számviteli és pénzügyi mutatókat, melyek lehetővé teszik a két, különböző méretű vállalat eredményeinek összevetését.

Dolgozatomban tehát arra keresek választ, hogy két kiemelt „képviselő” cég számviteli adatai milyen mértékben tükrözik egy iparág működését, s arra, hogy vajon az általános vélemény mennyire igaz a Pick-re és a Pápai Húsra.

szerző

  • Szőke Rebeka
    gazdálkodási és menedzsment
    alapszak

konzulens

  • Dr. Karai Éva
    egyetemi docens, Pénzügyek Tanszék

helyezés

III. helyezett