Regisztráció és bejelentkezés

Egy hazai műszaki webáruház komplex gazdasági elemzése és az e-kereskedelmi ágazat bemutatása

A dolgozatomban egy hazai műszaki webáruház, az Extreme Digital Zrt. komplex pénzügyi elemzését végeztem el a 2008-tól 2012-ig tartó időszakra az éves beszámolók adatai alapján. Ez az időszak magába foglalja a gazdasági világválság éveit, amely ezen kiskereskedelmi tevékenységű vállalat működésén is éreztette hatását. Dolgozatomban a vállalat éves beszámolóira hagyatkozva és a kapcsolódó szakirodalmakra támaszkodva közismert mutatók számításának segítségével törekedtem a társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének külső, objektív bemutatására és a válság hatásainak feltárására. Az elemzést magam készítettem, kizárólag nyilvánosan hozzáférhető adatokkal és információkkal dolgoztam.

Dolgozatomban áttekintettem az e-kereskedelmi ágazat európai és hazai fejlődését. Kitértem a választott vállalat történetének és tevékenységének bemutatására, majd a társaság példáján keresztül mutattam be a számviteli elemzés módszertanának gyakorlati alkalmazását. A vagyoni helyzet elemzése során feltártam a vagyonnagyságban és vagyonszerkezetben bekövetkezett változások ok-okozati összefüggéseit vertikális és horizontális mutatószámok segítségével. A pénzügyi helyzet elemzése során bemutattam és értékeltem a vállalat pénzügyi pozíciójának, likviditási helyzetének és mozgáslehetőségeinek alakulását pénzügyi mutatószámok számításával, négyfokozatú likviditási mérleg összeállításával és a cash flow kimutatás vizsgálatával. Végül az eredmény alakulásának és eredetének elemzése mellett jövedelmezőségi, hatékonysági és megtérülési mutatók számításával jellemeztem a társaság jövedelmi helyzetét.

Összességében igyekeztem a leghitelesebb képet alkotni a cég eredményességének és életképességének közelmúltbeli változásairól, és a kapott eredményekből megbízható következtetéseket levonni, hogy megítélhessük a vállalkozás jövőbeni kilátásait. Arra is kerestem a választ, hogy a vállalat hogyan vészelte át a válság éveit, hogyan alkalmazkodott az új körülményekhez és maradt versenyképes a műszaki cikkek forgalmazásának piacán.

szerző

  • Seprényi Zita
    gazdálkodási és menedzsment
    alapszak

konzulens

  • Dr. Karai Éva
    egyetemi docens, Pénzügyek Tanszék

helyezés

II. helyezett