Regisztráció és bejelentkezés

Az ISD Dunaferr Dunai Vasmű Zrt. tevékenységének komplex elemzése

Dolgozatom témája a több mint hatvan éves múltra visszatekintő Dunai Vasmű - hazánk egyik legnagyobb ipari termelő vállalata - gazdasági tevékenységének elemzése a 2009-2012. időszakot felölelő négy üzleti évre vonatkozóan a vállalat által készített és közzétett éves beszámolók alapján.

A 2008. második felében bekövetkezett világgazdasági válság az acéliparra is jelentős befolyással volt; a Dunai Vasmű tevékenységében 2009-ben mutatkozott meg először teljes évre kihatóan negatív hatása. A következő három év a felépülés felgyorsítására tett erőfeszítésekkel telt.

Milyen hatással volt a válság a vállalat vagyonára és eredményére? Sikeresek voltak-e a vállalat erőfeszítései a felépülés felgyorsítására? Ezekre a kérdésekre keresem a választ.

Dolgozatomban a vagyoni helyzet elemzése során a vagyonnagyság változásán túl a vagyonszerkezet változását is vizsgálom vertikális és horizontális mutatószámok segítségével. A vállalkozás pénzügyi helyzetéről a forgótőke gazdálkodási és likviditási mutatószámokkal igyekszem képet mutatni. A jövedelmi helyzet megvilágításához strukturális és hatékonysági mutatószámokat is alkalmazok.

Az egyes üzleti évek beszámolói elemzéshez használt pénzügyi-számviteli mutatókat az iparág és a vállalat történetének megismerését követően választottam ki, koncentrálva azokra a területekre, amelyek vizsgálata a leginkább jellemző képet mutathatja az olvasó számára a vállalat gazdálkodásáról, annak nehézségeiről és lehetőségeiről.

Az acéliparra vonatkozó iparági sajátosságokról és a Dunai Vasmű történetéről is áttekintést nyújtok dolgozatomban. Az elmúlt négy év során számos sajtócikk született a vállalattal kapcsolatban és szakmai folyóiratokban is jelentek meg a vasművel kapcsolatos elemzések. Ezen források információit is felhasználom annak érdekében, hogy a pénzügyi-számviteli mutatókkal végzett számítások eredményeinek megértését minél jobban lehetővé tegyem.

szerző

  • Zsumberáné Markó Ágnes
    számvitel
    mesterszak

konzulens

  • Szívós László
    egyetemi tanársegéd, Pénzügyek Tanszék

helyezés

I. helyezett