Regisztráció és bejelentkezés

A hazai tankönyvpiac komplex gazdasági elemzése

A rendszerváltás óta a hazai tankönyvpiac jelentős átalakuláson ment keresztül. Ma négy kiadó uralja a piac 80%-át. A dolgozatom témája a hazai tankönyvpiac három kiadójának pénzügyi, vagyoni jövedelmezőségi vizsgálata. A Műszaki Könyvkiadó Kft. esetében csökkent az árbevétel, az Apáczai Kiadó Kft.-nél stagnált a Mozaik Kiadó és Oktatási Stúdió Kft. esetében pedig növekedett. Célom, hogy a három kiadó vizsgálatával azonosítsam a tényezőket, amelyek ezeket a tételeket alakították, illetve megállapítsam, hogy a válság óta, hogyan alakult a kiadók helyzete, mennyire volt hatással rájuk a tanulók számának csökkenése, és meghatározom azokat a tényezőket, amelyek a hazai tankönyvpiac iparágát alakítják. A hazai tankönyvpiac bemutatására a Gazdasági Versenyhivatal tanulmánya állt rendelkezésemre, a kiadók elemzés során a beszámolók adatait és a kiadók honlapjain megtalálható információkat használtam.

A dolgozat öt részből áll. Az első részben bemutatom a hazai tankönyvpiac jellegzetességét, a keresleti, a kínálati oldalát, szabályozási környezetét, és jövőbeni kilátásait. A második részben elemzem a mérlegek alapján a választott kiadók vagyoni helyzetét, bemutatom 2008-tól 2012-ig a vagyoni szerkezet összetételét és változását. A következő részben a jövedelmi helyzet alakulását az eredménykimutatások adatai alapján jövedelmezőségi-, hatékonysági-, valamint megtérülési mutatók segítségével vizsgálom. A negyedik részben a vállalkozások pénzügyi helyzetét elemzem a Cash Flow segítségével és számított likviditási mutatókkal. Az ötödik részben a következtetéseket vonom le.

A vizsgálat szerint a tanulók számának csökkenése a kiadók árbevételének alakulásában szerepet játszik az utóbbi két évben, míg a válság hatása elkerülte a kiadók működését. Az Apáczai Kiadó stagnálása és a Mozaik Kiadó növekedése az árbevétel emelkedésének, új piacok megszerzésének, kedvező költségek alakulásának köszönhető, míg a Műszaki Kiadó jövedelmezőségi visszaesése a folyamatos árbevétel csökkenés és a növekvő költségek, ráfordítások eredménye.

szerző

  • Szajkovics Zsuzsanna
    pénzügy
    mesterszak

konzulens

  • Szívós László
    egyetemi tanársegéd, Pénzügyek Tanszék

helyezés

Nem ért el helyezést