Regisztráció és bejelentkezés

Vállalati adókból származó állami bevételkülönbségek a gazdasági válság utáni években Dánia és Spanyolország módszereinek tükrében

TDK kutatásom keretében összehasonlító elemzést fogok végezni Dánia és Spanyolország vállalatokra kivetett adó százalékának különbségéről és az ebből származó GDP arányos jövedelemről. Célom, hogy választ találjak arra kérdése, hogy a gazdasági válságot követő években, Spanyolországban miért csökkent az EU-s átlaghoz képest legnagyobb mértékben a vállalti adókból származó állami bevétel. Ellenpontként Dánia fiskális politikáját fogom elemezni, vizsgálva azt, hogy a válság utáni években a két ország milyen eszközökkel próbálta vállalati adókból származó bevételét növelni, moderálni vagy éppen szinten tartani. Továbbá szeretném feltárni a problémakör háttérben álló gazdasági, társadalmi és földrajzi jellemzők különbségeit. Spanyolország elemzéséhez igyekszem minél több autentikus, azaz spanyol nyelvű forrást felhasználni a precízebb eredmény érdekében. Kutatásom során főleg szakirodalomra, Európai Uniós kimutatásokra, szakfolyóiratokra és cikkekre fogok támaszkodni.

szerző

  • Tóth Enikő
    Nemzetközi gazdálkodás alapszak BA
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Szívós László
    egyetemi tanársegéd, Pénzügyek Tanszék

helyezés

Nem ért el helyezést