Regisztráció és bejelentkezés

Az idegenforgalom szerepe a nemzetgazdaságban a Magyar Turizmus Zrt. számviteli elemzésének tükrében.

Tartalmi kivonat

A XX. század második felétől a turisztikai szektor egyre meghatározóbb szerepet tölt be egy adott ország gazdasági-, társadalmi- és kulturális életében. Globalizálódó világunk figyelemre méltó jelensége az idegenforgalom fellendülése, mely életre hívja a nemzetállamok közötti együttműködést. A turizmus mára tömegeket érintő, komplex világjelenséggé nőtte ki magát, melyben Földünk népességének közel 10%-a vesz részt. Interszektorális jellegéből kifolyólag állandó kooperációt igényel számos más gazdasági területtel és szakmával, amelyekkel folyamatos kölcsönhatásban van. A turizmus ágazatának nagymértékű összetettsége megnehezíti a pontos statisztikák összeállítását. A belföldi és külföldi utasforgalom által kiváltott gazdasági hatások mérésének problémáját a szatellit számlarendszer megalkotása küszöbölte ki. A turizmusból fakadó hatások tovagyűrűzőek, így az idegenforgalom a gazdaság több területén is érezteti erőteljes befolyását. A növekvő versenyhelyzet és a piaci igények folyamatos változása miatt a turizmus jelentős átalakulásokon ment át az utóbbi évtizedekben, mely új kihívások elé állítja a kormányokat az állami beavatkozás terén. Az ágazat intézményrendszerén belül Magyarország turisztikai marketing szervezete a Magyar Turizmus Zrt., melynek legfőbb funkciója a hazai turizmus élénkítése és országunk ismertségének, imázsának növelése külföldön. A vizsgált időszakban (2007-2014) a Magyar Turizmus Zrt. számviteli beszámolóinak elemzésén keresztül igyekszem feltárni az iparági jellemzőket. A piaci sajátosságok tanulmányozásánál hazai és külföldi statisztikai források felhasználásával összefüggéseket keresek a Zrt. tevékenysége és a turisztikai mutatók között.

szerző

  • Tóth Réka
    Nemzetközi gazdálkodás alapszak BA
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Dr. Karai Éva
    egyetemi docens, Pénzügyek Tanszék

helyezés

II. helyezett