Regisztráció és bejelentkezés

Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. számviteli elemzése és versenyképessége a hazai nagyerőművek körében

A TDK dolgozat keretében először az MVM Csoport egyik kiemelkedő tagjának, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.-nek pénzügyi-gazdasági elemzését végzem el. A vállalat elemzését kizárólag nyilvánosan elérhető információk alapján végzem, ahol legfőbb információforrásom a cég által évente publikált mérlegből, eredménykimutatásból és kiegészítő mellékletből tevődik össze.

A pénzügyi-gazdasági elemzés során a Paksi Atomerőmű vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének változásait vizsgálom 2006-tól 2012-ig, rávilágítva a változások kiváltó okaira is.

A dolgozatomban ezután bemutatom az elemzett vállalat versenyképességét a hazai 50 MW és azt meghaladó teljesítőképességű erőművek körében, az üzleti jelentések és egyéb nyilvánosan elérhető információk alapján 2010-től 2012-ig bezárólag.

szerző

  • Csizmadia László
    nemzetközi gazdálkodás
    alapszak

konzulens

  • Dr. Karai Éva
    egyetemi docens, Pénzügyek Tanszék

helyezés

I. helyezett